Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
ul. Rysia 3
87-800 Włocławek


Numery telefonów

 Nazwa

 Telefon

 Centrala

  54 236 42 81 
  54 230 93 00

 Prezes Zarządu Spółki

  54 236 42 81
  54 230 93 00

  Dyrektor d/s Technicznych

  54 230 93 24 

  Dyrektor d/s Org. Przewozów

  54 230 93 18 

  Główna Księgowa

  54 230 93 23 

 Dyspozytor

  54 230 93 13

 Sekcja Zaopatrzenia i Zbytu

  54 230 93 19

 Fax

  54 236 95 94


Adres e-mail sekretariat@mpk.com.pl

Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. O/Włocławek 66102051700000100200058453  
  

Prezes Zarządu Spółki przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godziny 14:00 do 16:00. 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. jest Pani Beata Strużyna.

Z IOD można się kontaktować pisząc na adres e-mail: iod@mpk.com.pl

lub listownie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
                                  ul. Rysia 3
                                  87-800 Włocławek