Print Friendly, PDF & Email

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Zakup i dostawa fabrycznie nowych, ekologicznych, jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy Maxi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku.

ogłoszenie o zamówieniu – do pobrania

siwz autobusy 2019 – do pobrania

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – do pobrania

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – do pobrania

Załącznik nr 3 – zobowiązanie podmiotu trzeciego – do pobrania

Załącznik nr 4 – Wykaz podwykonawców – do pobrania

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw – do pobrania

Załącznik nr 6 – oświadczenie – do pobrania

Załącznik nr 7 – oświadczenie – do pobrania

Załącznik nr 8 – projekt umowy serwisowej – do pobrania

Załącznik nr 8 – Projekt umowy serwisowej

Załącznik nr 9 – Projekt umowy – do pobrania

Załącznik nr 10- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – do pobrania

Załącznik nr 11 – espd-request (1) – do pobrania

kluczpub_oferta_postepowanieid_af31e6d4-52b2-4054-957e-c26bbd84cee4 (1) – do pobrania

zmiana SIWZ 1 – do pobrania

odpowiedz na zapytanie 1 – do pobrania

odpowiedź na zapytanie 2 – do pobrania

odpowiedz na zapytanie 3– do pobrania

odpowiedz na zapytanie 4 – do pobrania

siwz autobusy po zmianach – do pobrania

Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ po zmianach – do pobrania

zal 1 po zmianach – do pobrania

Zal 2 po zmianach – do pobrania

Załącznik nr 2 po zmianach – do pobrania

Zal 8 po zmianach – do pobrania

Zal 9 po zmianach – do pobrania

zmiana siwz 3– do pobrania

siwz autobusy 2019 siwz po zmianach 28 03 2019– do pobrania

siwz autobusy po zmianach 28 03 – do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 01 04 2019–  do pobrania

info o wyborze najkorzystniejszej oferty– do pobrania

2019-OJS111-271582-pl – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13

Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset