„Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną stałą i doraźną obiektów przedsiębiorstwa przy ul. Rysiej 3 we Włocławku wraz z monitorowaniem systemu antynapadowego ” prowadzone w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną.

o wartości poniżej 1 000 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) ogłoszenie o zamówieniu – do pobrania siwz– do pobrania Załącznik nr 1 do...
Linia nr 5

Linia nr 5

Informujemy, że od poniedziałku 27.05.2019r. rusza linia nr 5 w relacji ul. Kaliska – ul. Ostrowska przez ul. POW , Królewiecką, Łęgską i ul. Zagajewskiego. Z przyczyn techniczno – organizacyjnych w pierwszym okresie kursowania kursy w kierunku ul. Kaliskiej...
Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset