Regulamin przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych sektorowych (poniżej 428 000 euro) przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin sektorowe od 01 stycznia 2021 – do pobrania

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na wybudowanie nowego, odrębnego układu zasilania elektrycznego dla ładowarek autobusowych w systemie zaprojektuj – wykonaj

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie nowego, odrębnego układu zasilania elektrycznego dla ładowarek autobusowych w systemie zaprojektuj – wykonaj – infrastruktura energetyczna NN od trafostacji (własność Zamawiającego, lokalizacja Rysia 3, 87-800 Włocławek) do rozdzielni wewnętrznej i od rozdzielni do zewnętrznych punktów odbioru mocy (zewnętrzne skrzynki słupkowe z fundamentem).

czytaj dalej

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACYJNYM SP. Z O.O.WE WŁOCŁAWKU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO,DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

REGULAMIN od 20.03.2019 r. 1 – do pobrania   

czytaj dalej

Regulamin przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych sektorowych (poniżej 428 000 euro)przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku )

Regulamin  styczeń 2020 r.  – do pobrania  

czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu sektorowym na dostawy nowych części zamiennych do autobusów marki Solaris Urbino 10 i Solaris Urbino 12.

ogłoszenie o przetargu 19 05 2020  – do pobrania siwz 19 05 2020 – do pobrania Załącznik nr 1 i nr 2- Formularz cenowy Załącznik nr 3 do SIWZ – do pobrania Załącznik nr 4 do SIWZ – do pobrania Załącznik nr 5 do SIWZ – do pobrania Załącznik nr 6 do SIWZ – do […]

czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu sektorowym na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3 zwane dalej Zamawiającym ogłasza przetarg sektorowy na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.” Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym […]

czytaj dalej

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Dla pracowników

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset