image_pdfimage_print

Regulamin przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych sektorowych (poniżej 431 000 euro) udzielanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku.

Regulamin od 10.02.2022 r. (pdf, 834KB)

„Dostawa nowych autobusów elektrycznych klasy MAXI oraz ładowarek dwufunkcyjnych-dwustanowiskowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku”

ogłoszenie 12 11 2021 (2,44 MB,pdf)

SWZ 12 11 2021 (2,18MB,pdf)

Załącznik nr 1 (84KB, pdf)

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (208KB,doc)

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie (48KB, doc)

Załącznik nr 4 (6,76MB,pdf)

Załącznik 4a (224,pdf)

Załącznik nr 5 – (76KB,doc)

Załącznik nr 5 a – (76KB,doc)

Załącznik nr 6 – (60 KB,doc)

Załącznik nr 7 – (48KB,doc)

Załącznik nr 8 – (708KB,pdf)

Załącznik nr 8a – (524KB,pdf)

Załącznik nr 9 – (72KB,doc)

Załącznik nr 10 – (40KB,doc)

Załącznik nr 11- (1,07MB,pdf)

Identyfikator ID postępowania (16KB,doc)

odpowiedź na pytanie 1 – 24.11.2021 r. (52 KB,pdf)

2021-OJS228-601584-pl – sprostowanie do ogłoszenia(69 KB, pdf)

zmiana SWZ 24.11.2021 r.- zmiana SWZ(397KB,pdf)

SWZ po zmianach 24.11(2222KB,pdf)

Załącznik nr 2 – po zmianach 24 11 (216KB,doc)

Załącznik nr 4 – po zmianach 24 11 (82KB,doc)

Załącznik nr 8 – po zmianach 24.11 (696KB,pdf)

Załącznik nr 9 – po zmianach 24.11 (70KB,doc)

odpowiedź  na pytanie 2 – 25 11 2021 (104KB,pdf)

odpowiedź  na pytanie 3  – 25 11 2021 (61KB,pdf)

Załącznik nr 1(128KB,xml)(plik spakowany, po rozpakowaniu 128KB, xml)

SWZ po zmianach 24.11 (114 KB, doc)

Załącznik nr 4 a – Wymagania techniczne dla ładowarek (42KB,doc)

Załącznik nr 8 – po zmianach 24 11 (163KB,doc)

Załącznik nr 8 a – projekt umowy na dostawę ładowarek (55KB,doc)

Załącznik nr 10 – (40KB,doc)

Załącznik nr 11 – projekt umowy serwisowej(248KB,doc)

2021-OJS240-633737-pl- sprostowanie(69KB,pdf)

4- odpowiedź na pytanie 4(543KB,pdf)

5- odpowiedź na pytanie 5(383KB,pdf)

6- odpowiedź na pytanie 6(56KB,pdf)

7- odpowiedź na pytanie 7(809KB,pdf)

8- odpowiedź na pytanie 8(224KB,pdf)

9- odpowiedź na pytanie 9(157KB,pdf)

10- odpowiedź na pytanie 10(284KB, pdf)

11- odpowiedź na pytanie 11(90KB,pdf)

12- odpowiedź na pytanie 12(1192KB,pdf)

13- odpowiedź na pytanie 13(313KB,pdf)

14- odpowiedź na pytanie 14(221KB,pdf)

15- odpowiedź na pytanie 15(373KB,pdf)

16- odpowiedź na pytanie 16(55KB,pdf)

17- odpowiedź na pytanie 17(279KB,pdf)

projekt 8(716KB,pdf)

projekt 8a(528KB,pdf)

Załącznik 11 do SWZ(1174KB,pdf)

Załącznik 4 do SWZ(1174KB,pdf)

Swz- SWZ po zmianach(2217KB,pdf)

Załącznik nr 2 – po zmianach 10 12(217KB,pdf)

Załącznik nr 9 – po zmianach(68KB,pdf)

Załącznik nr 10 – po zmianach Swz(40KB,pdf)

18-odpowiedz na pytanie 18(51KB,pdf)

19-odpowiedź na pytanie 19(72KB,pdf)

20-odpowiedź …

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3

zwane dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg sektorowy na dostawy nowych części zamiennych do autobusów.
Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

ogłoszenie o wyborze – 28 06 2021

OGLOSZENIE ZMIANA 15 06 2021 -do pobrania

ZMIANA SWZ 15 06 2021 – do pobrania

ogłoszenie o przetargu 11 06 2021 – do pobrania

SWZ części zamienne 11 06 2021- do pobrania

Załącznik 1,2 i 3 do SWZ – do pobrania

Załącznik nr 4 do SWZ – do pobrania

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie z art. 108 o niepodleganiu wykluczeniu – do pobrania

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie z art. 125 o spełnianiu warunków udziału – do pobrania

Załącznik nr 7 do SWZ – do pobrania

Załącznik nr 8 do SWZ – do pobrania

Załącznik nr 9 – projekt umowy – do pobrania

Załącznik nr 10 do SWZ – do pobrania

 

 

 

Przetarg sektorowy na „Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych,  w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw  oraz portierni  i dyspozytorni, a także punktu socjalnego zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”

ogłoszenie 25 05 2021 – do pobrania

SWZ sprzątanie 25 05 2021 – do pobrania

Załącznik nr 1 – OPZ – do pobrania

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – do pobrania

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie z art. 108 o niepodleganiu wykluczeniu – do pobrania

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie z art. 125 o spełnianiu warunków udziału – do pobrania

Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa – do pobrania

Załącznik nr 6 – zobowiązanie podmiotu trzeciego – do pobrania

Załącznik nr 7 – wykaz usług – do pobrania

Załącznik nr 8 – oświadczenie z art. 125- do pobrania

Załącznik nr 9 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – do pobrania

Załącznik nr 10 – wykaz podwykonawców – do pobrania

Załącznik nr 11- projekt umowy 25 05 2021 – do pobrania

Załącznik nr 12 – wykaz pracowników – do pobrania

odpowiedź na zapytanie 1 02 06 2021 – do pobrania

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16 06 2021 – do pobrania