image_pdfimage_print

Badanie potoków pasażerskich i napełnień w autobusach MPK Sp.  z o.o. we Włocławku.

Szczegółowe i zbiorcze wyniki badań wielkości popytu, przekrojowa struktura popytu na liniach miejskich.

 

Linia nr 1 – CW 2019 – 1 – wyniki napelnienia
Linia nr 2 – CW 2019 – 2 – wyniki napelnienia
Linia nr 3 – CW 2019 – 3 – wyniki napelnienia
Linia n 4 –  CW 2019 – 4 – wyniki napelnienia
Linia nr 5 – CW 2019 – 5 – wyniki napelnienia
Linia nr 6 – CW 2019 – 6 – wyniki napelnienia
Linia nr 7 – CW 2019 – 7 – wyniki napelnienia
Linia nr 8 – CW 2019 – 8 – wyniki napelnienia
Linia nr 9 – CW 2019 – 9 – wyniki napelnienia
Linia nr 10 – CW 2019 – 10 – wyniki napelnienia
Linia nr 11 – CW 2019 – 11 – wyniki napelnienia
Linia nr 12 – CW 2019 – 12 – wyniki napelnienia
Linia nr 13 – CW 2019 – 13 – wyniki napelnienia
Linia nr 14 – CW 2019 – 14 – wyniki napelnienia
Linia nr 15 – CW 2019 – 15 – wyniki napelnienia
Linia nr 16 – CW 2019 – 16 – wyniki napelnienia
Linia nr 17 – CW 2019 – 17 – wyniki napelnienia
Linia nr 19 – CW 2019 – 19 – wyniki napelnienia
Linia nr 20 – CW 2019 – 20 – wyniki napelnienia
Linia nr 21 – CW 2019 – 21 – wyniki napelnienia
Linia nr 23 – CW 2019 – 23 – wyniki napelnienia
Linia P – CW 2019 – P – wyniki napelnienia
Struktura popytu popytu na liniach miejskich – CW 2019 – Struktura popytu na liniach miejskich  
Wyniki zbiorcze – CW 2019 – wyniki zbiorcze

Wyciąg z opracowania pod tytułem: WIELKOŚĆ I STRUKTURA POPYTU ORAZ SYTUACJA EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNA WŁOCŁAWSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ MARKETINGOWYCH Z WIOSNY 2016 R. WRAZ Z KONCEPCJĄ OPTYMALIZACJI SFERY PODAŻY JEJ USŁUG.