Klauzula informacyjna dla klient贸w

Print Friendly, PDF & Email

W艂oc艂awek, dnia 25.05.2018r.

Klauzula informacyjna dla klient贸w (zleceniodawc贸w, pasa偶er贸w)

Zgodnie z art. 13 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj臋, i偶:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we W艂oc艂awku, przy ulicy Rysiej 3, zwane dalej Administratorem,

2) Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶e Pani/Pan* si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony Pani/Pana* danych osobowych i realizacji swoich praw pod nast臋puj膮cym adresem poczty elektronicznej: iod@mpk.com.pl lub pisemnie na adres ul. Rysia 3 , 87-800 W艂oc艂awek,

3) Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu realizacji zam贸wie艅 i um贸w o przewozy i inne us艂ugi realizowane przez Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. – m.in. wynajem pomieszcze艅 i powierzchni reklamowych, serwis klimatyzacji, naprawy samochod贸w ci臋偶arowych i autobus贸w, sprzeda偶y prowadzonej przez serwis internetowy Allegro, sprzeda偶y imiennych bilet贸w miesi臋cznych, bilet贸w jednorazowych i karnet贸w, wystawiania faktur za sprzedane bilety, wystawiania faktur za wykonane us艂ugi i sprzedany towar:

a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy),

b)na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (jako niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora),

4) Pani/Pana* dane osobowe Administrator mo偶e udost臋pnia膰 wy艂膮cznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa (w tym Urz膮d Skarbowy) jak r贸wnie偶 podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z kt贸rych Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana* danych osobowych, w tym w szczeg贸lno艣ci podmiotom 艣wiadcz膮cym na rzecz Administratora us艂ugi informatyczne i IT, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szk贸d i firmom ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, firmom 艣wiadcz膮cym us艂ugi ochrony os贸b i mienia, bankom, archiwi艣cie,

5) Pani/Pana* dane osobowe przechowywane b臋d膮 przez okres 6 lat i/lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane s膮 do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego),

6) posiada Pani/Pan* prawo do 偶膮dania od Administratora:
a) dost臋pu do Pani/Pana* danych osobowych 鈥 w granicach art. 15 RODO,
b) sprostowania Pani/Pana* danych osobowych 鈥 w granicach art. 16 RODO,
c) usuni臋cia Pani/Pana* danych osobowych 鈥 w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych 鈥 w granicach art. 18 RODO,
e) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych z zastrze偶eniem przepis贸w prawa,
f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych 鈥 granicach art. 20 RODO,
Realizacja praw, o kt贸rych mowa powy偶ej mo偶e odbywa膰 si臋 poprzez przes艂anie swojego 偶膮dania Inspektorowi Ochrony Danych pod nast臋puj膮cy adres poczty elektronicznej: iod@mpk.com.pl lub pisemnie na adres Administratora: ul. Rysia 3, 87-800 W艂oc艂awek.

7) przys艂uguje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e odmowa podania danych mo偶e skutkowa膰 odmow膮 zawarcia umowy i/lub porozumie艅 i/lub zam贸wie艅 i/lub innych 艣wiadcze艅 lub zlece艅 zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 Administratora,

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa膰 danych osobowych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej,

10) w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie b臋d膮 podejmowane w spos贸b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODOani nie b臋d膮 podlega艂y profilowaniu.

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 ul. Rysia 3 87-800 W艂oc艂awek
e-mail:聽sekretariat@mpk.com.pl strona:聽https://www.mpk.com.pl

Godziny urz臋dowania

Biuro:聽w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor:聽ca艂odobowo

Dla pracownik贸w

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozk艂ad jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie link贸w
Wysoki kontrast
A | A
reset