Klauzula informacyjna rejestru rozpatrywanych skarg i wniosk贸w

Print Friendly, PDF & Email

W艂oc艂awek, dnia 25.05.2018r.

Klauzula informacyjna rejestru rozpatrywanych skarg i wniosk贸w

Zgodnie z art. 13 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj臋, i偶:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we W艂oc艂awku, przy ulicy Rysiej 3, zwane dalej Administratorem,

2) Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶e Pani/Pan* si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony Pani/Pana* danych osobowych i realizacji swoich praw pod nast臋puj膮cym adresem poczty elektronicznej: iod@mpk.com.pl lub pisemnie na adres ul. Rysia 3 , 87-800 W艂oc艂awek,

3) Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu przyjmowania skarg i wniosk贸w zwi膮zanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej oraz wniosk贸w o dost臋p do informacji publicznej:

a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze),

4) Pani/Pana* dane osobowe Administrator mo偶e udost臋pnia膰 wy艂膮cznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa, jak r贸wnie偶 podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z kt贸rych Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana* danych osobowych, w tym w szczeg贸lno艣ci podmiotom 艣wiadcz膮cym na rzecz Administratora us艂ugi informatyczne i IT, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szk贸d i firmom ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, firmom szkoleniowym, firmom 艣wiadcz膮cym us艂ugi ochrony os贸b i mienia, firmom 艣wiadcz膮cym us艂ugi z zakresu medycyny pracy, archiwi艣cie oraz Urz臋dowi Miasta we W艂oc艂awku,

5) Pani/Pana* dane osobowe przechowywane b臋d膮 przez okres 3 lat,

6) posiada Pani/Pan*prawo do 偶膮dania od Administratora:

a) dost臋pu do Pani/Pana* danych osobowych 鈥 w granicach art. 15 RODO,
b) sprostowania Pani/Pana* danych osobowych 鈥 w granicach art. 16 RODO
c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych 鈥 w granicach art. 18 RODO,

7) przys艂uguje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozosta艂ym zakresie jest dobrowolne,

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa膰 danych osobowych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej,

10) w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie b臋d膮 podejmowane w spos贸b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO ani nie b臋d膮 podlega艂y profilowaniu.

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 ul. Rysia 3 87-800 W艂oc艂awek
e-mail:聽sekretariat@mpk.com.pl strona:聽https://www.mpk.com.pl

Godziny urz臋dowania

Biuro:聽w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor:聽ca艂odobowo

Dla pracownik贸w

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozk艂ad jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie link贸w
Wysoki kontrast
A | A
reset