image_pdfimage_print

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  każdy organ władzy publicznej wyznacza osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

– wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot władzy publicznej,

– przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot władzy publicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie,

– monitorowanie działalności podmiotu władzy publicznej, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o.  pełni Pani Dominika Kujawa.

Kontakt do Koordynatora ds. dostępności :

Tel. 54-230-93-22

Adres e-mail: koordynator_dostepnosc@mpk.com.pl