Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie nowego, odrębnego układu zasilania elektrycznego dla ładowarek autobusowych w systemie zaprojektuj - wykonaj - infrastruktura energetyczna NN od trafostacji (własność Zamawiającego, lokalizacja Rysia 3, 87-800 Włocławek) do...

czytaj dalej