image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU SEKTOROWYM

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3

zwane dalej Zamawiającym
ogłasza II przetarg sektorowy na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz portierni                i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Ogłoszenie 19 06 2019– do pobrania

SIWZ 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr  1 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 2 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 3 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 4 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 5 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 6 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 7 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 8 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 9 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 10 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 11 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 12 19 06 2019 – do pobrania

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27 06 2019– do pobrania