Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU SEKTOROWYM

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3

zwane dalej Zamawiającym
ogłasza II przetarg sektorowy na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz portierni                i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Ogłoszenie 19 06 2019– do pobrania

SIWZ 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr  1 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 2 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 3 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 4 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 5 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 6 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 7 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 8 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 9 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 10 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 11 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 12 19 06 2019 – do pobrania

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27 06 2019– do pobrania

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Dla pracowników

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset