Kontakt

Print Friendly, PDF & Email

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
ul. Rysia 3
87-800 Włocławek

Numery telefonów

Nazwa Telefon
Centrala 54 236 42 81
54 230 93 00
Prezes Zarządu Spółki 54 236 42 81
54 230 93 00
Dyrektor d/s Technicznych 54 230 93 24
p.o. Dyrektor d/s Org. Przewozów 54 230 93 18
Główna Księgowa 54 230 93 23
Dyspozytor 54 230 93 13
Sekcja Zaopatrzenia i Zbytu 54 230 93 19
Fax 54 236 95 94

Adres e-mail sekretariat@mpk.com.pl

Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. O/Włocławek 66102051700000100200058453

Prezes Zarządu Spółki przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godziny 14:00 do 16:00.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. jest Pani Beata Strużyna.

Z IOD można się kontaktować pisząc na adres e-mail: iod@mpk.com.pl

lub listownie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Rysia 3
87-800 Włocławek

 

 

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Dla pracowników

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset