Projekty UE

Print Friendly, PDF & Email

Projekt pn.

Poprawa jakości świadczonych usług transportu publicznego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku poprzez zakup nowych autobusów”

RPKP.01.02.00-04-002/14

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Działania 1.2. Infrastruktura transportu publicznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2007 – 2013

Całkowita wartość inwestycji                                        4 967 970,00 zł

Kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego            3 411 585,01 zł

Beneficjentem Projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Dla pracowników

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset