image_pdfimage_print

Od dnia dzisiejszego tj. 17.03.2020r. do odwołania  – Prezes Zarządu Spółki nie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie (poczta tradycyjna), telefonicznie oraz wysłane na adres email sekretariat@mpk.com.pl.