image_pdfimage_print

Informacja o kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w okresie Dnia Wszystkich Świętych w 2019 roku

31 października
Autobusy kursują jak w dni robocze i dodatkowo uruchomione zostaną połączenia z cmentarzem komunalnym i Pińczatą realizowane przez linie
G w relacji ul. Brzezinowa – cmentarz komunalny – Pińczata
H w relacji ul. Promienna – u. Wysoka – cmentarz komunalny – Pińczata
I w relacji ul. Wiejska – cmentarz komunalny – Pińczata
J w relacji ul. Rybnicka – Płocka/osiedle – ul. Zielna – cmentarz komunalny – Pińczata
31 października przejazdy komunikacją w granicach administracyjnych miasta oraz na liniach specjalnych są bezpłatne.

1 listopada
Autobusy kursują jak w dni świąteczne (również linia P) i dodatkowo uruchomione zostaną połączenia z cmentarzem komunalnym i Pińczatą realizowane przez linie:
G, H, I i J jak w dniu 31 października oraz
A w relacji ul. Toruńska – ul. Cmentarna
B w relacji ul. Promienna – ul. Cmentarna
C w relacji ul. Promienna – ul. Wieniecka – ul. Cmentarna
D w relacji ul. Wiejska – ul. Cmentarna
E w relacji ul. Kaliska – ul. Cmentarna
F w relacji ul. Węglowa – ul. Cmentarna
1 listopada przejazdy komunikacją w granicach administracyjnych miasta oraz na liniach specjalnych są bezpłatne.
Uwaga! W związku ze zmianą organizacji ruchu autobusy linii 3, 12, 15, 23 i P nie zatrzymują się na przystanku al. Chopina/Witosa. W ul. Cmentarną wjeżdżają tylko autobusy linii 3 i 23 oraz oznaczone literami A, B, C, D, E i F.

2 listopada
Autobusy kursują jak w soboty (również linia P) i dodatkowo uruchomione zostaną połączenia z cmentarzem komunalnym i Pińczatą jak w dniu 1 listopada t. zn linie
A, B, C, D, E, F, G, H, I i J
2 listopada przejazdy komunikacją w granicach administracyjnych miasta oraz na liniach specjalnych są bezpłatne.

3 listopada
Autobusy kursują jak w niedziele (również linia P) i dodatkowo uruchomione zostaną połączenia z cmentarzem komunalnym i Pińczatą jak w dniu 1 listopada t. zn. linie
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
Uwaga przejazdy 3-go listopada są płatne na zasadach ogólnych. Na liniach specjalnych (oznaczonych literami) bilet kosztuje 2,60 zł.
Nie przysługują żadne ulgi za wyjątkiem osób, których uprawnienia do ulg wynikają z ustaw szczególnych.

4 listopada
Autobusy kursują jak w dni powszednie oraz dodatkowo linia P.
Przejazdy płatne według zasad ogólnych.