O nas

Print Friendly, PDF & Email

I

Podstawowe dane ewidencyjno-informacyjne.

Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp贸艂ka z o.o. we W艂oc艂awku
87-800 W艂oc艂awek, ul. Rysia 3;

S膮d Rejestrowy聽 Sad Rejonowy w Toruniu VII Wydzia艂 Gospodarczy.

Sygnatura akt聽 KRS 0000034210 NIP: 888-020-33-71, REGON: 910226702
kapita艂 zak艂adowy聽 17 431 500,00 z艂聽 /na dzie艅 28.01.2020r

tel. centrali:聽 54 236 42 81, 54 230 93 00,
Prezes聽 54 230 93 31, fax 54 236 95 94

e-mail: sekretariat@mpk.com.pl,聽https://www.mpk.com.pl

II

Pocz膮tki zbiorowej komunikacji publicznej na terenie miasta W艂oc艂awka

Pocz膮tki funkcjonowania zbiorowej komunikacji publicznej na terenie miasta W艂oc艂awka si臋gaj膮 1951 roku, kiedy Miejska Rada Narodowa we W艂oc艂awku za po艣rednictwem swych organ贸w, zdecydowa艂a o powo艂aniu do 偶ycia w wielobran偶owym Miejskim Przedsi臋biorstwie Gospodarki Komunalnej wydzia艂u komunikacji miejskiej. Przedwojenny W艂oc艂awek zamieszkiwa艂o oko艂o 68 000 mieszka艅c贸w, lecz dzia艂ania wojenne spowodowa艂y, 偶e na koniec 1945 roku liczba jego mieszka艅c贸w zmala艂a do 47 000, by w roku rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci zbiorowej komunikacji publicznej osi膮gn膮膰 poziom 52 000 os贸b.

Dla obs艂ugi potrzeb komunikacyjnych jego mieszka艅c贸w, zorganizowano na pocz膮tek dwie linie autobusowe, kt贸re kursowa艂y w nast臋puj膮cych relacjach:

  • linia nr 1 – ul. S艂oneczna – ul. P艂ocka poprzez ul. Kapituln膮, Wojska Polskiego, Cygank臋, Stod贸ln膮.
  • linia nr 2 – ul. Grodzka – ul. Falbanka poprzez ul. Plac Kopernika, Brzesk膮, Kalisk膮.

Do obs艂ugi komunikacyjnej zosta艂y skierowane cztery autobusy marki Chauson APH, pocz膮tkowo u偶ytkowane, a potem przekazane na w艂asno艣膰 Miejskiemu Przedsi臋biorstwu Gospodarki Komunalnej we W艂oc艂awku przez miejscowy oddzia艂 Pa艅stwowej Komunikacji Samochodowej, na mocy porozumienia Ministra Gospodarki Komunalnej i Ministra Transportu.
Wobec rozbudzonych oczekiwa艅 i faktycznych potrzeb przewozowych mieszka艅c贸w W艂oc艂awka, w latach nast臋pnych uruchamiane by艂y nast臋pne linie autobusowe, przy czym nast臋pn膮 po wymienionych wcze艣niej, by艂a linia nr 0, kt贸ra kursowa艂a w relacji: ul. Plac Wolno艣ci, Kili艅skiego, Toru艅ska, Bulwary, Okr臋偶na, Chopina, Plac Wolno艣ci.

Do ko艅ca 1959 roku 艣rednioroczna liczba jednostek taborowych osi膮gn臋艂a poziom 40 szt. i by艂y to: 24 szt. autobus贸w marki Star N – 52聽 16 szt. autobus贸w marki San – H 01, kt贸re by艂y eksploatowane odpowiednio od roku 1955 i 1959. Do roku 1958 eksploatowane by艂y jeszcze autobusy Mawag TR – 5, kt贸re w ilo艣ci 5 sztuk wprowadzone by艂y na stan inwentarzowy w 1954 roku, a ostatni z nich zosta艂 zlikwidowany w艂a艣nie w 1958 roku.

Powa偶ny rozw贸j zbiorowej komunikacji publicznej na terenie miasta W艂oc艂awka, du偶y stan posiadania autobus贸w i prognozowany dalszy wzrost ilo艣ci autobus贸w potrzebnych do zaspokojenia przemieszcze艅 ludno艣ci wymusza艂 konieczno艣膰 zapewnienia w艂a艣ciwej opieki technicznej taboru, co by艂oby niemo偶liwe do osi膮gni臋cia w przedsi臋biorstwie wielobran偶owym jakim w贸wczas by艂o Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej.
Dlatego decyzj膮 贸wczesnych w艂adz, w roku 1958 rozpocz臋to budow臋 zaplecza technicznego – warsztat贸w i zajezdni przy ul. Rysiej, kt贸re oddano do u偶ytku 01 stycznia 1961 roku a posadowione ono zosta艂o na dzia艂ce 9 550 m2.
Uchwa艂膮 nr 281 / 45 / 60 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej miasta W艂oc艂awka z dnia 31 stycznia 1960 roku, postanowiono wydzieli膰 z dniem 01 stycznia 1961 roku z Miejskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej Zak艂ad Komunikacji Miejskiej i utworzy膰 z tego zak艂adu Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne we W艂oc艂awku z siedzib膮 przy ulicy Rysiej 3.
T膮 sam膮 uchwa艂膮 przeniesiono dotychczasowego dyrektora Miejskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej we W艂oc艂awku Pana Edwarda U艣ci艅skiego na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedsi臋biorstwa Komunikacyjnego, a dotychczasowego kierownika technicznego Miejskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej we W艂oc艂awku Pana Wies艂awa J臋drzejewskiego na stanowisko kierownika technicznego Miejskiego Przedsi臋biorstwa Komunikacyjnego we W艂oc艂awku.
W wykonaniu powy偶szej uchwa艂y oraz za zgod膮 W.R.N., Prezydium M.R.N we W艂oc艂awku zarz膮dzi艂o w dniu 20 grudnia 1960 roku utworzenie przedsi臋biorstwa pa艅stwowego pod nazw膮 Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne we W艂oc艂awku, kt贸rego przedmiotem dzia艂ania jest 艣wiadczenie us艂ug w zakresie przewozu pasa偶er贸w na terenie miasta W艂oc艂awka, a podejmuje ono dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 z dniem 01 stycznia 1961 roku.

Pierwsze dziesi臋膰 lat funkcjonowania Miejskiego Przedsi臋biorstwa Komunikacyjnego we W艂oc艂awku w formie przedsi臋biorstwa pa艅stwowego w latach 1961 – 1970 odbywa si臋 w warunkach stale narastaj膮cych potrzeb przewozowych spowodowanych o偶ywieniem gospodarczym i wzrostem liczby mieszka艅c贸w W艂oc艂awka. Ludno艣膰 w latach 1960, 1965, 1970, wzrasta odpowiednio z 63 000 do 68 000 i 78 000 sta艂ych mieszka艅c贸w.
艢rednioroczna liczba taboru autobusowego b臋d膮cego w posiadaniu Miejskiego Przedsi臋biorstwa Komunikacyjnego w tych latach

wynosi艂a odpowiednio 54 szt.

w tym: 21 szt. marki Star N – 52 i 33 szt. marki San H – 01;
47 聽szt. w tym:
29聽 szt. marki San H – 01,
10 聽szt. marki San H – 25 B i 8 szt. marki San H – 2
67聽 szt. w tym: 23 szt. marki San H – 27, 44 szt. marki San H 100.

Systematyczny wzrost posiadania taboru przy jego niedoskona艂o艣ci technicznej by艂 藕r贸d艂em jego du偶ej awaryjno艣ci i wymaga艂 znacznie wi臋kszych nak艂ad贸w robocizny, urz膮dze艅 technicznych, powierzchni warsztatowej oraz plac贸w manewrowo – postojowych, ani偶eli oddana w roku 1960 zajezdnia obliczona na 30 jednostek taborowych.
脫wczesne w艂adze miasta W艂oc艂awka w obliczu totalnej niewydolno艣ci zaplecza technicznego, zdecydowa艂y o kolejnej modernizacji warsztat贸w naprawczych i zajezdni, kt贸ra rozpocz臋艂a si臋 w roku 1971 i trwa艂a do ko艅ca 1973 roku.
Powierzchnia dzia艂ki terenu przeznaczonego na u偶ytek Miejskiego Przedsi臋biorstwa Komunikacyjnego we W艂oc艂awku zosta艂a powi臋kszona z 9 550 m2 do 17 540 m2. Wybudowane zosta艂y nowe obiekty kubaturowe, stanowiska postojowe oraz drogi komunikacyjne, a co najwa偶niejsze wzrasta ilo艣膰 kana艂贸w obs艂ugowo naprawczych z 3 szt. do 8 szt. Zdecydowanej poprawie ulegaj膮 warunki socjalno – bytowe za艂ogi. Uregulowana zostaje na stan 贸wczesnej wiedzy gospodarka wodno – 艣ciekowa.

Kolejne dziesi臋膰 lat dzia艂alno艣ci Miejskiego Przedsi臋biorstwa Komunikacyjnego we W艂oc艂awku przypadaj膮ce na 1971-1980 rok, to okres, w kt贸rym nast臋puje dynamiczny wzrost liczby sta艂ych mieszka艅c贸w miasta W艂oc艂awka, na jego terenie budowane s膮 wa偶ne dla gospodarki narodowej zak艂ady pracy, powstaj膮 szybko nowe jednostki osadcze, lokowane w r贸偶nych, znacznie oddalonych od siebie cz臋艣ciach miasta W艂oc艂awka.

W kolejnych pi臋ciolatkach tj. 1975 i 1980 roku ludno艣膰 zamieszkuj膮ca W艂oc艂awek wzrasta odpowiednio do 91 000 i 103 000 os贸b, za艣 艣rednioroczna ilo艣膰 jednostek pozostaj膮ca w inwentarzu przedsi臋biorstwa wynosi:

w roku 1975 – 90 sztuk

w tym:78 autobus贸w marki San H 100,
11 autobus贸w marki Jelcz 272,
1 autobus marki Autosan H – 9.

a w 1980 roku – 150 sztuk

w tym:

4 autobusy marki H – 100,
11 autobus贸w marki Jelcz 272;
113 szt marki Autosan H – 9;
12 szt przegubowych marki Jelcz AP 021
oraz 10 szt marki Jelcz PR 110.

W rozpatrywanym okresie W艂oc艂awek staje si臋 wielkim placem budowy – wa偶ne gospodarczo inwestycje z natury rzeczy lokowane s膮 na terenach peryferyjnych miasta co powoduje, 偶e zbiorowa komunikacja publiczna musi obs艂u偶y膰 du偶e potoki pasa偶erskie, migruj膮ce z du偶ych -sypialni- W艂oc艂awka do miejsc pracy i z powrotem.
Wprowadzone s膮 do eksploatacji pojazdy wysokopojemne – autobusy przegubowe Jelcz AP 021, kt贸rych w szczytowym okresie przedsi臋biorstwo posiada 15 szt, ale dominuj膮 pod wzgl臋dem ilo艣ciowym autobusy marki Autosan H – 9, wysoce niedostosowane do obs艂ugi du偶ych potok贸w pasa偶erskich, konsekwencj膮 czego dynamicznie narasta ilo艣膰 pracy przewozowej mierzona ilo艣ci膮 wykonywanych wozokilometr贸w liniowych, zwi臋ksza si臋 ci膮gle plan uruchomie艅 taboru, ale jako艣膰 us艂ugi przewozowej budzi stale krytyk臋 konsument贸w.

W roku 1980 na liniach komunikacyjnych zaczyna kursowa膰 pierwsze 10 szt. wysokopojemnych autobus贸w nowej generacji marki Jelcz PR 110, budowanych na licencji firmy Berliet, kt贸re w p贸藕niejszym okresie zdominuj膮 stan posiadania Miejskiego Przedsi臋biorstwa Komunikacyjnego i zast膮pi膮 eksploatowane dotychczas autobusy innych, wymienianych wcze艣niej marek.
Funkcjonowanie zbiorowej komunikacji publicznej w latach 1981- 1990 roku przypada w okresie ostrego kryzysu spo艂eczno – gospodarczego, kt贸ry mocno odciska swe pi臋tno w sferze zaopatrzenia materia艂owo – technicznego. Pomimo to w przedsi臋biorstwie prowadzone s膮 szeroko zakrojone prace modernizacyjne zaplecza technicznego, polegaj膮ce na jego przystosowaniu do obs艂ugi nowoczesnego taboru – pog艂臋bia si臋 i wyd艂u偶a kana艂y rewizyjne, buduje nowe, przejezdne stanowiska obs艂ugowo naprawcze i warsztaty rzemios艂 oraz inne obiekty pomocnicze.

W roku 1982 rozpoczyna si臋 budowa nowej zajezdni autobusowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 we wschodniej dzielnicy W艂oc艂awka. Pocz膮tkowo pomy艣lana jako zajezdnia i warsztaty naprawcze maj膮ca zast膮pi膰 obecn膮 siedzib臋 przedsi臋biorstwa, nigdy nie zostanie zrealizowana w ca艂o艣ci, natomiast w 1984 roku oddany zostaje do eksploatacji I etap
I etapu ca艂ego zadania inwestycyjnego. Zajezdnia ulokowana na dzia艂ce 91 960 m2 zagospodarowuje tylko 35 828 m2 powierzchni, ale i tak ca艂kowicie zabezpiecza warunki do prowadzenia w艂a艣ciwej gospodarki konserwacyjno – naprawczej i zapewnia za艂odze dobre warunki socjalno – bytowe.

W okresie 1985 – 1990 roku wzrasta ilo艣膰 mieszka艅c贸w W艂oc艂awka odpowiednio do 112 000 os贸b i 122 000 os贸b, za艣 potencja艂 przewozowy pomimo spadku ilo艣ci eksploatowanego taboru autobusowego do 131 szt. w 1985 roku i 132 szt. w roku 1990 wzrasta za spraw膮 coraz szerszego wprowadzenia do eksploatacji autobus贸w wysokiej pojemno艣ci:
Jelcz PR 110 i przegubowych marki Ikarus 280.

Struktura taboru autobusowego w roku 1985 i 1990 kszta艂towa艂a si臋 nast臋puj膮co:
– w roku 1985 – 38 szt. autobusy marki Autosan H – 9,
83 szt. autobusy marki Jelcz PR 110,
10 szt. autobusy marki Ikarus 280

– w roku 1990 – 69 szt. autobusy marki Jelcz PR 110,
29 szt. autobusy przegubowe marki Ikarus 280,
34 szt. autobusy marki Jelcz M 11.

Funkcjonowanie zbiorowej komunikacji publicznej w ostatnim dziesi臋cioleciu (1990 – 2000) przypada w okresie przebudowy ustroju spo艂eczno – gospodarczego pa艅stwa.
Zbiorowy transport ludno艣ci na terenie gminy staje si臋 jej zadaniem w艂asnym i to ona decyduje o sposobie realizacji tego wa偶kiego problemu spo艂ecznego. Rozleg艂o艣膰 zada艅 w艂asnych gminy, kt贸rym musi sprosta膰 przy szczup艂o艣ci 艣rodk贸w finansowych na ich realizacj臋 z jednej strony, z drugiej za艣 ca艂kowite wycofanie si臋 pa艅stwa z finansowania kupna taboru autobusowego /prosta konsekwencja istniej膮cego stanu prawnego/, znacz膮cy spadek zapotrzebowania na us艂ug臋 przewozow膮 ze strony mieszka艅c贸w miasta /wprowadzone reformy zaskutkowa艂y wzrostem bezrobocia/ powoduj膮, 偶e gmina nie jest w stanie refundowa膰 w ca艂o艣ci przedsi臋biorstwu utraty wp艂yw贸w za udzielone przez pa艅stwo i sam膮 gmin臋 ulgi i zwolnienia z op艂at za przejazd 艣rodkami zbiorowej komunikacji publicznej.

G艂贸wne przyczyny spadku zapotrzebowania na us艂ugi komunikacyjne we W艂oc艂awku w latach 1995-2010 (i ich udzia艂 strukturalny) przedstawia poni偶szy graf (wykres ko艂owy).

Wykres ko艂owy sk艂ada si臋 z trzech wycink贸w:
pierwszy – Transformacja przemys艂u i morfologia osiedli mieszkaniowych to 48,10% (zaznaczony na wykresie kolorem czerwonym),
drugi – Motoryzacja gospodarstw domowych to 44,40% (zaznaczony na wykresie kolorem 偶贸艂tym),
trzeci – Demografia to 7,50% (zaznaczony na wykresie kolorem zielonym).

Spadek liczby przewo偶onych pasa偶er贸w jest zjawiskiem w艂a艣ciwym nie tylko dla m. W艂oc艂awek, ale i innych miast polskich. Jest zjawiskiem europejskim.

W latach 1990 – 1995 warto艣膰 maj膮tku przedsi臋biorstwa, kt贸ry przynosi dominuj膮cy przych贸d firmie, jest prawie r贸wna zeru i tej liczbie odpowiadaj膮 r贸wnie偶 mo偶liwo艣ci firmy w zakresie finansowania zakupu nowoczesnych 艣rodk贸w przewozu / w latach 1990 – 1994 przedsi臋biorstwo nie by艂o w stanie zakupi膰 znacz膮cej ilo艣ci autobus贸w mog膮cych zast膮pi膰 autobusy zu偶yte technicznie.
W tym okresie nast臋puje te偶 powa偶ny spadek zapotrzebowania na us艂ugi 艣wiadczone przez Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne i sta艂o si臋 jasne, 偶e bez dokonania radykalnych zmian w przedsi臋biorstwie dalsze jego prawid艂owe funkcjonowanie jest zagro偶one.

W roku 1995 Rada Miasta W艂oc艂awka podejmuje uchwa艂臋 nr 67/XVII/95 w sprawie przyj臋cia kierunk贸w restrukturyzacji komunikacji miejskiej W艂oc艂awka.
Organa przedsi臋biorstwa – rada pracownicza uchwa艂膮 z dnia 29 wrze艣nia 1995 roku wyra偶a zgod臋 na przekszta艂cenie przedsi臋biorstwa w sp贸艂k臋 z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, a p贸藕niej og贸lne zebranie delegat贸w uchwa艂膮 z dnia 14 pa藕dziernika 1995 pozytywnie opiniuje zamiar przekszta艂cenia przedsi臋biorstwa pa艅stwowego w sp贸艂k臋 prawa handlowego.
Dnia 09 listopada 1995 roku Prezydent Miasta W艂oc艂awka Pan Ryszard Chodynicki i V – ce Prezydent Miasta W艂oc艂awka Pani El偶bieta Mostowiak – Beling w imieniu Gminy Miasta W艂oc艂awka o艣wiadczaj膮, 偶e przekszta艂caj膮 Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne we W艂oc艂awku w sp贸艂k臋 z o. o., kt贸rej nazwa brzmi:

Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp贸艂ka z o. o. we W艂oc艂awku.

W sk艂ad pierwszego Zarz膮du Miejskiego Przedsi臋biorstwa Komunikacyjnego
Sp贸艂ka z o. o. we W艂oc艂awku zostaj膮 powo艂ani:

1. Marek Powielajew聽聽聽–聽聽 Prezes Zarz膮du, Dyrektor Sp贸艂ki
2. Marek Krygier聽聽聽聽聽聽聽聽 –聽 聽I Viceprezes, cz艂onek zarz膮du
3. Roman G艂adkowski 聽–聽 聽II Viceprezes, cz艂onek zarz膮du.

Przewodnicz膮cym Rady Nadzorczej I kadencji zostaje Pan Stanis艂aw Adamski, a cz艂onkiem Rady Nadzorczej – przedstawicielem pracownik贸w pan J贸zef Konwerski.

Postanowieniem S膮du Rejonowego we W艂oc艂awku z dnia 21 grudnia 1995 roku sp贸艂ka zosta艂a wpisana do rejestru handlowego z kapita艂em zak艂adowym 8 453 300 z艂., a postanowieniem z dnia 30 stycznia 1996 roku Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne we W艂oc艂awku wykre艣lone zosta艂o z rejestru przedsi臋biorstw pa艅stwowych. Misj膮 przedsi臋biorstwa sp贸艂ki jest sprawne, bezpieczne i niezawodne zaspokojenie potrzeb mieszka艅c贸w gminy w zakresie zbiorowego transportu publicznego ho艂duj膮c przy tym zasadzie: naszym szefem jest pasa偶er.
W realizacji tej misji przedsi臋biorstwo sp贸艂ki zakupi艂o w latach 1996 – 2009 roku聽99 szt. nowoczesnych jednostek taborowych, wyposa偶onych w przyjazne 艣rodowisku naturalnemu silniki, spe艂niaj膮ce wymagania norm Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 oraz Euro 5,聽a ponadto w ramach dzia艂a艅 organizacyjno – zarz膮dczych, zarz膮d przedsi臋biorstwa sp贸艂ki podj膮艂 szereg dzia艂a艅聽restrukturyzacyjnych w ka偶dej dziedzinie dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa. Efekty dzia艂a艅 obrazuje poni偶sza tabela:

 

Lp.

Wyszczeg贸lnienie

Rok

Rok

Rok

Rok

1995

2017

聽聽聽聽 2018 2019 2020 2021

1

2

聽3

4聽

5

6聽

7

8

1.

Liczba zak艂ad贸w/zajezdni

聽2

1

1

1

1

1

2.

Liczba wozokilometr贸w wykonanych

聽5.848.211

3.542.130

3.524.383

3.707.734

3.846.612,5

3.868.953,05

3.

艢redni stan inwentarzowy taboru (szt.)

聽111,00

61,17

61,00

62,96

66,62

66,31

4.

Liczba wozokilometr贸w na 1 autobus inwentarzowy

聽52.686

57.906

57.776

58.890

57.739,6

58.346,45

5.

Wska藕nik regularno艣ci kursowania

聽99,25%

99,99 %

99,62%

99,98%

99,99%

99,99%

6.

Wsp贸艂czynnik wykorzystania taboru

聽76,35%

83,92%

82,70%

84,07%

84,43%

84,03

7.

Zatrudnienie w etatach – w tym kierowc贸w

聽527,25

220,77

220,85

229,28

234,69

232,67

211,75

131,47

聽133,86

145,29

147,99

147,58

8.

Zatrudnienie kierowc贸w na 1 autobus w inwentarzu

聽1,91

2,15

2,19

2,31

2,22

2,23

9.

Wykonanie wozokm /1 kierowc臋

聽27.618

26.942

26.328

25.520

25.992

26.216

10.

Zatrudnienie mechanik贸w:

– og贸艂em

139,25

31,14

31,32

30,08

31,82

30,77

– na 1 autobus w inwent.

1,26

聽0,51

0,51

0,48

0,48

0,46

11.

Struktura wp艂yw贸w /1 wozokm dzia艂alno艣ci podstawowej:

聽100,00%

————-

聽聽聽聽———— —————- ————— ————
– sprzeda偶 bilet贸w

68,04 %

聽————-

————-

—————-

—————

———–

– refundacja ulg i zwolnie艅

31,96 %

————-

————-

—————-

————–

———-

– rekompensata

————-

————-

————-

—————-

————–

———-

W inwentarzu sp贸艂ki znajduje si臋 65 szt. (stan na 01.01.2021r.) jednostek autobusowych
z tego:

marki SOLARIS URBINO 10, Euro3 7 szt.
marki SOLARIS URBINO 10, Euro5 12 szt.
marki SOLARIS URBINO 10, Euro6 2 szt.
marki SOLARIS URBINO 12, Euro3 10 szt.
marki SOLARIS URBINO 12, Euro4 12 szt.
marki SOLARIS URBINO 12 HYBRID, Euro6 3 szt.
marki SOLARIS URBINO 12, Euro6 12 szt.
marki MAN LION’S CITY, Euro6 4 szt.
marki SOLARIS URBINO 12 Electric 3 szt

 

Nasze autobusy obs艂uguj膮 20 regularnych linii komunikacyjnych, 4 linie po艣pieszne i 1 lini臋 Cm. Pinczata (stan na kwiecie艅 2019 r.).

 

 

D艂ugo艣膰 tras komunikacyjnych wynosi 149,05 km (stan na kwiecie艅 2019 r.).
D艂ugo艣膰 linii komunikacyjnych wynosi oko艂o 311,90 km (stan na kwiecie艅 2019 r.).

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we W艂oc艂awku w 2021 roku

1) za I kwarta艂 2021 roku
1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 936 146,9 km
w tym:
– na liniach miejskich聽 聽914 794,95 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 16 104,95 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 5 247 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w 74 548 z czego:
– 94,99% na liniach miejskich,
– 5% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2021 roku przewie藕li艣my ponad 1 394 540 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 1 384 648,
– na liniach podmiejskich 1 597,
– na przewozach zleconych 8 295.
艢rednie zatrudnienie za I kwarta艂 2021 roku
– 232,08聽 聽 og贸艂em聽 w tym:
– 146,67聽 聽 kierowc贸w autobusowych;
–聽聽 30,91聽 聽 pracownik贸w zaplecza technicznego;
–聽 聽39,50聽 聽 pracownik贸w umys艂owych;
–聽聽 15,00聽聽聽聽pozosta艂ych.

Informacja dotycz膮ca sprzeda偶y bilet贸w w automatach (przy p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮):
za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. – 20 269 bilet贸w

2) za I p贸艂rocze 2021 roku
1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 1 882 490,82 km
w tym:
– na liniach miejskich聽 聽1 837 619,12 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 32 266,05 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 12 605,65 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w 148 824 z czego:
– 94,99% na liniach miejskich,
– 5% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na przewozy zlecone;
3. w I p贸艂roczu 2021 roku przewie藕li艣my ponad 2 907 290 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 2 882 495,
– na liniach podmiejskich 4 775,
– na przewozach zleconych 20 020.
艢rednie zatrudnienie za I p贸艂rocze 2021 roku
– 231,73聽 聽 og贸艂em聽 w tym:
– 146,27聽 聽 kierowc贸w autobusowych;
–聽聽 30,93聽 聽 pracownik贸w zaplecza technicznego;
–聽 聽39,53聽 聽 pracownik贸w umys艂owych;
–聽聽 15,00聽聽聽聽pozosta艂ych.

Informacja dotycz膮ca sprzeda偶y bilet贸w w automatach (przy p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮):
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. – 49 466 bilet贸w

3) za III kwarta艂y 2021 roku:
1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 2 867 378,62 km w tym:
– na liniach miejskich聽 2 797 290,37 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 49 140,25 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 20 948,00 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w 227 003 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–聽 聽5% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na przewozy zlecone;
3. w III kwartale 2021 roku przewie藕li艣my ponad 4 562 103 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 4 519 180,
– na liniach podmiejskich 9 288,
– na przewozach zleconych 33 635.
4.艢rednie zatrudnienie za III kwarta艂y 2021 roku:
– 231,94 og贸艂em w tym:
– 146,65 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 30,73 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽 聽39,56 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 15,00 pozosta艂ych

Informacja dotycz膮ca sprzeda偶y bilet贸w w automatach (przy p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮):
za okres od 01.01.2021r. do 30.09.2021r. –聽 88 260 bilet贸w.

4) za okres 12 miesi臋cy 2021 roku:
1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 3 868 953,05 km w tym:
– na liniach miejskich 3 770 657,15 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 65 687,85 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 32 608,05 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 306 287 z czego:
– oko艂o 94% na liniach miejskich
– oko艂o 5% na liniach podmiejskich
– pozosta艂e przypadaj膮 na przewozy zlecone,
3. w 2021 roku przewie藕li艣my ponad 6 312 644 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 6 235 597,
– na liniach podmiejskich 12 997,
– na przewozach zleconych 64 050.
4. 艢rednie zatrudnienie za IV kwarta艂y 2021 roku:
– 232,67 og贸艂em w tym:
– 147,58 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 30,77 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽 聽39,55 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 14,77 pozosta艂ych

Informacja dotycz膮ca sprzeda偶y bilet贸w w automatach (przy p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮):
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. –聽 133 666 bilet贸w.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we W艂oc艂awku w 2020 roku

1) za I kwarta艂 2020 roku
1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 935 655,4 km
w tym:
– na liniach miejskich聽 聽910 231,0 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 16 234,4 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 9 190 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w 72 866 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
– 5% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2020 roku przewie藕li艣my ponad 2 364 166 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 2 334 311,
– na przewozach zleconych 29 855.
艢rednie zatrudnienie za I kwarta艂 2020 roku
– 232,63聽 聽 og贸艂em聽 w tym:
– 146,87聽 聽 kierowc贸w autobusowych;
–聽聽 31,26聽 聽 pracownik贸w zaplecza technicznego;
–聽 聽39,50聽 聽 pracownik贸w umys艂owych;
–聽聽 15,00聽聽聽聽pozosta艂ych.

2) za I p贸艂rocze 2020 roku:
1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 1 896 597,55 km w tym:
– na liniach miejskich聽聽1 851 839,45 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 32 088,5 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 12 669,6 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w 148 483 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–聽 聽5% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na przewozy zlecone;
3. w I p贸艂roczu 2020 roku przewie藕li艣my ponad 3 334 553 osoby z czego:
– na liniach miejskich 3 304 208,
– na przewozach zleconych 30 345.
艢rednie zatrudnienie za I p贸艂rocze 2020 roku
– 234,10聽 聽 og贸艂em聽 w tym:
– 147,44聽 聽 kierowc贸w autobusowych;
–聽聽 31,80聽 聽 pracownik贸w zaplecza technicznego;
–聽 聽39,91聽 聽 pracownik贸w umys艂owych;
–聽聽 14,95聽 聽 pozosta艂ych.

3) za III kwarta艂y 2020 roku:
1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 2 875 876,95 km w tym:
– na liniach miejskich聽 2 806 562,50 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 48 955,50 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 20 358,95 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w 227 192 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–聽 聽5% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na przewozy zlecone;
3. w III kwartale 2020 roku przewie藕li艣my ponad 5 091 226 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 5 047 126,
– na przewozach zleconych 44 100.
4.艢rednie zatrudnienie za III kwarta艂y 2020 roku:
– 234,63 og贸艂em w tym:
– 147,75 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 31,86 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽 聽40,06 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 14,96 pozosta艂ych

4) za okres 12 miesi臋cy 2020 roku:
1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 3 846 612,5 km w tym:
– na liniach miejskich 3 754 601,10 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 65 503,10 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 26 508,30 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 305 017 z czego:
– 94% na liniach miejskich
– 5% na liniach podmiejskich
– pozosta艂e przypadaj膮 na przewozy zlecone,
3. w 2020 roku przewie藕li艣my ponad 6 526 468 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 6 467 563,
– na przewozach zleconych 58 905.
4. 艢rednie zatrudnienie za IV kwarta艂y 2020 roku:
– 234,69 og贸艂em w tym:
– 147,99 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 31,82 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽 聽39,91 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 14,97 pozosta艂ych

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we W艂oc艂awku w 2019 roku
1) za I kwarta艂 2019 roku
1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 889 362 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽聽861 540,9 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 16 260,1 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 11 561 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w 72 014 z czego:
– 93% na liniach miejskich,
– 5% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2019 roku przewie藕li艣my ponad 2 742 038 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 2 692 416,
– na liniach podmiejskich 3 982,
– na przewozach zleconych 45 640.
艢rednie zatrudnienie za I kwarta艂 2019 roku
– 222,47聽 聽 og贸艂em聽 w tym:
– 139,97聽 聽 kierowc贸w autobusowych;
–聽聽 30,00聽 聽 pracownik贸w zaplecza technicznego;
–聽 聽38,50聽 聽 pracownik贸w umys艂owych;
–聽聽 14,00聽聽聽聽pozosta艂ych.
2) za I p贸艂rocze 2019 roku:
1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 1 807 499 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽1 753 433,55 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 32 272,45 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 21 793,00 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w 145 766 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–聽 聽5% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na przewozy zlecone;
3. w I p贸艂roczu 2019 roku przewie藕li艣my ponad 5 441 506 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 5 351 750,
– na liniach podmiejskich 9 151,
– na przewozach zleconych 80 605.
4.艢rednie zatrudnienie za I p贸艂rocze 2019 roku:
– 225,75 og贸艂em w tym:
– 142,90 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 30,00 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽 聽38,54 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 14,31 pozosta艂ych

3) za III kwarta艂y 2019 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 2 758 225 km
w tym:
– na liniach miejskich聽 2 677 846,05 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 48 986,95 km,
– na linii sezonowej 1 334 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 30 058,00 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w 222 297 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–聽 聽5% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na przewozy zlecone;
3. w III kwartale 2019 roku przewie藕li艣my ponad 8 223 212 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 8 115 091,
– na liniach podmiejskich 14 006,
– na przewozach zleconych 94 115.
4.艢rednie zatrudnienie za III kwarta艂y 2019 roku:
– 227,78 og贸艂em w tym:
– 144,38 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 30,00 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽 聽38,86 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 14,54 pozosta艂ych

4) za okres 12 miesi臋cy 2019 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 3 707 734 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 594 810,05 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 65 227,95 km,
– na linii sezonowej 1 334 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozosta艂ych 46 362 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 295 650 z czego:
– 94% na liniach miejskich
– 5% na liniach podmiejskich
– pozosta艂e przypadaj膮 na linie sezonow膮 i specjalne,
3. w 2019 roku przewie藕li艣my ponad 10 966 279 os贸b
z czego:
– na liniach miejskich 10 811 165,
– na liniach podmiejskich 18 334,
– na przewozach zleconych 136 780.
艢rednie zatrudnienie za IV kwarta艂y 2019 roku:
– 229,28 og贸艂em w tym:
– 145,29 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 30,08 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽 聽39,26 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 14,65 pozosta艂ych

 

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we W艂oc艂awku w latach 2012 – 2018.

Praca przewozowa wykonana za I聽kwarta艂 2012 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽952聽777 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽聽853聽484,22 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta)聽82聽948,78 km,
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych聽16聽344 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w聽80聽827 z czego:
– 80% na liniach miejskich,
– 18% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽przewozy zlecone;
3. w I聽kwartale 2012 roku przewie藕li艣my ponad聽3聽738聽509 os贸b z czego:
– na liniach miejskich聽3聽567 088,
– na liniach podmiejskich聽113 916,
– na przewozach zleconych 57 505.
艢rednie zatrudnienie za I kwarta艂 2012 roku
– 238,56聽聽聽 og贸艂em聽 w tym:
– 141,91聽聽聽 kierowc贸w autobusowych;
–聽聽 37,41聽聽聽聽pracownik贸w zaplecza technicznego;
–聽 聽42,24聽聽聽 pracownik贸w umys艂owych;
–聽聽 17,00聽聽聽聽pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana za I聽p贸艂rocze 2012 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽1聽845聽172 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽1聽676聽463,42 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta)聽135聽946,58 km,
– na linii sezonowej聽 243,00 km,
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych聽20聽734,00 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w聽158聽931 z czego:
– 80% na liniach miejskich,
– 18% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽linie sezonow膮 i聽specjalne oraz przewozy zlecone;
3. w I聽p贸艂roczu 2012 roku przewie藕li艣my ponad聽6聽921聽104 osoby z czego:
– na liniach miejskich聽6聽645 195,
– na liniach podmiejskich聽170 979,
– na przewozach zleconych聽104 930.
艢rednie zatrudnienie za I p贸艂rocze 2012 roku
– 237,13聽聽聽聽聽og贸艂em w tym:
– 140,56聽聽聽聽聽kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 37,20聽聽聽聽聽pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽聽 42,37聽聽聽聽 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 17,00聽聽聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana za III kwarta艂y 2012 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽2聽733聽400 km
w tym:
– na liniach miejskich聽2聽524聽937,32 km,
– na liniach podmiejskich聽(od granic miasta)聽155聽611,68 km,
– na linii sezonowej聽3聽868 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozosta艂ych聽48聽983 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 233聽630 z czego:
– 82%聽na liniach miejskich,
– 16% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na linie sezonowe i specjalne,
3. za III kwarta艂y 2012 roku przewie藕li艣my ponad聽9聽908聽404 osoby z czego:
– na liniach miejskich聽9聽551 721,
– na liniach podmiejskich聽199 463,
– na przewozach zleconych聽157 220.
艢rednie zatrudnienie za III kwarta艂y 2012 roku:
– 234,69 og贸艂em w tym:
– 138,39 kierowc贸w autobusowych,
– 37,13 pracownik贸w zaplecza technicznego,
– 42,41 pracownik贸w umys艂owych,
– 16,76 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we

W艂oc艂awku za okres 12 miesi臋cy 2012 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 3 624 557 km
w tym:
– na liniach miejskich 3聽381聽820,27 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta)聽173聽514,73 km,
– na linii sezonowej聽3聽868 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozosta艂ych聽65聽354 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w –聽307聽385 z czego:
– 84% na liniach miejskich – 258 203 wozokursy,
– 14% na liniach podmiejskich – 43 034 wozokursy,
– pozosta艂e przypadaj膮 na linie sezonow膮 i specjalne,
3. w 2012 roku przewie藕li艣my ponad 13聽419聽785 os贸b
z czego:
– na liniach miejskich 12聽979 285,
– na liniach podmiejskich聽229 450,
– na przewozach zleconych聽211 050.
艢rednie zatrudnienie za IV kwarta艂y 2012 roku:
– 232,90 og贸艂em w tym:
– 137,04 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 37,10 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽聽 42,44 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 16,32 pozosta艂ych

Praca przewozowa wykonana za I聽kwarta艂 2013 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 816 840 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽 783 281,45 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 12 837,55 km,
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych 20 721 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w 68 486 z czego:
– 92% na liniach miejskich,
–聽聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽przewozy zlecone;
3. w I聽kwartale 2013 roku przewie藕li艣my ponad 2 191 796 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 2 071 258,
– na liniach podmiejskich 26 318,
– na przewozach zleconych 94 220.
艢rednie zatrudnienie za I kwarta艂 2013 roku
– 220,11 聽聽 og贸艂em聽 w tym:
– 125,85 聽聽 kierowc贸w autobusowych;
–聽聽 37,10 聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego;
–聽 聽41,83 聽聽 pracownik贸w umys艂owych;
–聽聽 15,33 聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana za I聽p贸艂rocze 2013 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽1 608 311 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽1 541 928,10 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 25 324,90 km,
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych 41 058,00 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w聽135 297 z czego:
– 92% na liniach miejskich,
–聽聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽linie sezonow膮 i聽specjalne oraz przewozy zlecone;
3. w I聽p贸艂roczu 2013 roku przewie藕li艣my ponad 4 165 015 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 3 930 635,
– na liniach podmiejskich 49 790,
– na przewozach zleconych聽184 590.
艢rednie zatrudnienie za I p贸艂rocze 2013 roku
– 216,21 聽聽聽 og贸艂em w tym:
– 124,07 聽聽聽 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 35,33 聽聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽聽 41,42 聽聽聽 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 15,39 聽聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana za III kwarta艂y 2013 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽2 412 784 km
w tym:
– na liniach miejskich聽2 310 368,65 km,
– na liniach podmiejskich聽(od granic miasta) 38 663,35 km,
– na linii sezonowej 5 073 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 58 679 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 204 696 z czego:
– 92%聽na liniach miejskich,
– 聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na linie sezonowe i specjalne oraz przewozy zlecone,
3. za III kwarta艂y 2013 roku przewie藕li艣my ponad 5 966 461 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 5 645 093,
– na liniach podmiejskich 72 588,
– na przewozach zleconych 248 780.
艢rednie zatrudnienie za III kwarta艂y 2013 roku:
– 213,72聽 og贸艂em w tym:
– 122,93聽 kierowc贸w autobusowych,
– 34,22 聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego,
– 41,28聽聽聽 pracownik贸w umys艂owych,
– 15,29聽聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we

W艂oc艂awku za okres 12 miesi臋cy 2013 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽3 202 764,25 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 066 792,80 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 51 360,45 km,
– na linii sezonowej 5 073 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozosta艂ych 79 538 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 276 121 z czego:
– 92,11 % na liniach miejskich – 254 342 wozokursy,
– 聽 4,40 % na liniach podmiejskich – 12 144 wozokursy,
– pozosta艂e przypadaj膮 na linie sezonow膮, specjalne pozosta艂e,
3. w 2013 roku przewie藕li艣my ponad 8 008 951 os贸b
z czego:
– na liniach miejskich 7 566 016,
– na liniach podmiejskich 99 340,
– na przewozach zleconych 343 595.
艢rednie zatrudnienie za IV kwarta艂y 2013 roku:
– 212,17 og贸艂em w tym:
– 122,00 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 33,67 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽聽 41,21 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 15,29 pozosta艂ych

Praca przewozowa wykonana za I聽kwarta艂 2014 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 796 468,05 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽 766 081,15 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 12 656,90 km,
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych 17 730 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w 68 003 z czego:
– 92% na liniach miejskich,
–聽聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽przewozy zlecone;
3. w I聽kwartale 2014 roku przewie藕li艣my ponad 2 009 945 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 1 906 175,
– na liniach podmiejskich 25 090,
– na przewozach zleconych 78 680.
艢rednie zatrudnienie za I kwarta艂 2014 roku
– 210,61 聽聽 og贸艂em聽 w tym:
– 122,53 聽聽 kierowc贸w autobusowych;
–聽聽 32,92 聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego;
–聽聽 39,67 聽聽 pracownik贸w umys艂owych;
–聽聽 15,49 聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana za I聽p贸艂rocze 2014 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽1 602 968,05 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽1 537 156,35 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 25 289,70 km,
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych 40 522,00 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w聽137 225 z czego:
– 92% na liniach miejskich,
–聽聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽linie sezonow膮 i聽specjalne oraz przewozy zlecone;
3. w I聽p贸艂roczu 2014 roku przewie藕li艣my ponad 3 829 150 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 3 606 453,
– na liniach podmiejskich 47 032,
– na przewozach zleconych聽175 665.
艢rednie zatrudnienie za I p贸艂rocze 2014 roku
– 210,36 聽聽聽 og贸艂em w tym:
– 123,65 聽聽聽 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 32,46 聽聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽聽 39,24 聽聽聽 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 15,01 聽聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana za III kwarta艂y 2014 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽2 434 357,05 km
w tym:
– na liniach miejskich聽2 330 382,30 km,
– na liniach podmiejskich聽(od granic miasta) 38 510,75 km,
– na linii sezonowej 8 366 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 57 098 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 207 322 z czego:
– 92%聽na liniach miejskich,
– 聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na linie sezonowe i specjalne oraz przewozy zlecone,
3. za III kwarta艂y 2014 roku przewie藕li艣my ponad 5 579 688 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 5 267 336,
– na liniach podmiejskich 69 767,
– na przewozach zleconych 242 585.
艢rednie zatrudnienie za III kwarta艂y 2014 roku:
– 209,56聽 og贸艂em w tym:
– 123,68聽 kierowc贸w autobusowych,
– 32,20 聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego,
– 38,83 聽聽 pracownik贸w umys艂owych,
– 14,85 聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we

W艂oc艂awku za okres 12 miesi臋cy 2014 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽3 264 290,05 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 123 184,35 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 51 329,70 km,
– na linii sezonowej 8 366 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozosta艂ych 81 410 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 277 312 z czego:
– 92 % na liniach miejskich,
– 聽 4 % na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na linie sezonow膮 i przewozy zlecone,
3. w 2014 roku przewie藕li艣my ponad 7 517 680 os贸b
z czego:
– na liniach miejskich 7 085 628,
– na liniach podmiejskich 93 042,
– na przewozach zleconych 339 010.
艢rednie zatrudnienie za IV kwarta艂y 2014 roku:
– 208,61 og贸艂em w tym:
– 123,34 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 31,90 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽聽 38,61 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 14,76 pozosta艂ych

Praca przewozowa wykonana za I聽kwarta艂 2015 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 808 538 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽 776 250,40 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 12 678,60 km,
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych 19 609 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w 68 456 z czego:
– 92% na liniach miejskich,
–聽聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽przewozy zlecone;
艢rednie zatrudnienie za I kwarta艂 2015 roku
– 204,76 聽聽 og贸艂em聽 w tym:
– 120,72 聽聽 kierowc贸w autobusowych;
–聽聽 31,00 聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego;
–聽聽 38,54 聽聽 pracownik贸w umys艂owych;
–聽聽 14,50 聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana za I聽p贸艂rocze 2015 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽1 655 887 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽1 598 215,70 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 25 368,30 km,
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych 32 303,00 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w聽139 242 z czego:
– 93% na liniach miejskich,
–聽聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽linie sezonow膮 i聽specjalne oraz przewozy zlecone;
艢rednie zatrudnienie za I p贸艂rocze 2015 roku
– 206,84 聽聽聽 og贸艂em w tym:
– 121,67 聽聽聽 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 31,00 聽聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽聽 39,69 聽聽聽 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 14,48 聽聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana za III kwarta艂y 2015 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽2 523 836 km
w tym:
– na liniach miejskich聽2 435 316,95 km,
– na liniach podmiejskich聽(od granic miasta) 38 756,05 km,
– na linii sezonowej 7 728 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 42 035 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 210 694 z czego:
– 93%聽na liniach miejskich,
– 聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na linie sezonowe i specjalne oraz przewozy zlecone,
艢rednie zatrudnienie za III kwarta艂y 2015 roku:
– 207,18聽 og贸艂em w tym:
– 122,23聽 kierowc贸w autobusowych,
– 31,00 聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego,
– 39,96 聽聽 pracownik贸w umys艂owych,
– 13,99 聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we

W艂oc艂awku za okres 12 miesi臋cy 2015 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽3 386 469 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 270 974,2 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 51 781,8 km,
– na linii sezonowej 7 728 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozosta艂ych 55 985 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 283 026 z czego:
– 93 % na liniach miejskich,
– 聽 4 % na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na linie sezonow膮 i przewozy zlecone,
3. w 2015 roku przewie藕li艣my ponad 8 701 769 os贸b
z czego:
– na liniach miejskich sta艂ych 8 354 114,
– na liniach podmiejskich 99 750,
– na przewozach zleconych 247 905.
艢rednie zatrudnienie za IV kwarta艂y 2015 roku:
– 208,00 og贸艂em w tym:
– 123,09 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 31,00 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽聽 40,17 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 13,74 pozosta艂ych

Praca przewozowa wykonana za I聽kwarta艂 2016 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 839 830 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽 818 871,70 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 12 947,30 km,
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych 8 011 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w 69 938 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–聽聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2016 roku przewie藕li艣my ponad 2 142 189 os贸b
z czego:
– na liniach miejskich sta艂ych 2 062 544,
– na liniach podmiejskich 38 660,
– na przewozach zleconych 40 985.
艢rednie zatrudnienie za I kwarta艂 2016 roku
– 213,76 聽聽 og贸艂em聽 w tym:
– 126,48 聽聽 kierowc贸w autobusowych;
–聽聽 31,00 聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego;
–聽聽 41,49 聽聽 pracownik贸w umys艂owych;
–聽聽 14,79 聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana za I聽p贸艂rocze 2016 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽1 692 429 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽1 644 582,40 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 26 467,60 km,
– na linii sezonowej 962 km
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych 20 417,00 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w聽140 885 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–聽聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na przewozy zlecone i pozosta艂e;
3. w I聽p贸艂roczu 2016 roku przewie藕li艣my ponad 4 631 010 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 4 456 683,
– na liniach podmiejskich 75 697,
– na przewozach zleconych 98 630.
艢rednie zatrudnienie za I p贸艂rocze 2016 roku
– 215,30 聽聽聽 og贸艂em w tym:
– 127,10 聽聽聽 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 31,00 聽聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽聽 42,07 聽聽聽 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 15,13 聽聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana za III kwarta艂y 2016 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽2 562 586 km
w tym:
– na liniach miejskich聽2 488 564,60 km,
– na liniach podmiejskich聽(od granic miasta) 40 327,40 km,
– na linii sezonowej 4 995 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych 28 699 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 212 249 z czego:
– 94%聽na liniach miejskich,
– 聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na linie sezonowe i specjalne oraz przewozy zlecone,
3. za III kw. 2016 roku przewie藕li艣my ponad 7 360 137 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 7 124 257,
– na liniach podmiejskich 119 575,
– na przewozach zleconych 116 305.
艢rednie zatrudnienie za III kwarta艂y 2016 roku:
– 216,46聽 og贸艂em w tym:
– 127,39聽 kierowc贸w autobusowych,
– 31,00 聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego,
– 42,76 聽聽 pracownik贸w umys艂owych,
– 15,31 聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we

W艂oc艂awku za okres 12 miesi臋cy 2016 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽3 443聽751 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 342 064,2 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 53 757,8 km,
– na linii sezonowej聽4 995 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozosta艂ych 42 934 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 285聽249 z czego:
– 94 % na liniach miejskich,
– 聽 4 % na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na linie sezonow膮 i przewozy zlecone,
3. w 2016 roku przewie藕li艣my ponad 10 011 189 os贸b
z czego:
– na liniach miejskich聽 9聽651 344,
– na liniach podmiejskich 175 220,
– na przewozach zleconych 184 625.
艢rednie zatrudnienie za IV kwarta艂y 2016 roku:
– 217,06 og贸艂em w tym:
– 127,54 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 31,00 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽聽 43,12 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 15,40 pozosta艂ych

Praca przewozowa wykonana za I聽kwarta艂 2017 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 870聽314 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽 845 923,80 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 13 610,20 km,
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych 10 780 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w聽72聽012 z czego:
– 93% na liniach miejskich,
–聽聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2017 roku przewie藕li艣my ponad 2聽648聽414 os贸b
z czego:
– na liniach miejskich聽2聽559 893,
– na liniach podmiejskich 31 681,
– na przewozach zleconych聽56 840.
艢rednie zatrudnienie za I kwarta艂 2017 roku
– 219,58聽聽聽 og贸艂em聽 w tym:
– 129,39聽聽聽 kierowc贸w autobusowych;
–聽聽 31,00 聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego;
–聽聽 42,86聽聽聽 pracownik贸w umys艂owych;
–聽聽 16,33聽聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana za I聽p贸艂rocze 2017 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽1 742 412 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽1 694 401,30 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 26 835,70 km,
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych 21 175,00 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w聽143 965 z czego:
– 93% na liniach miejskich,
–聽聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na przewozy zlecone i pozosta艂e;
3. w I聽p贸艂roczu 2017 roku przewie藕li艣my ponad聽5 243 893 osoby z czego:
– na liniach miejskich聽5 076 398,
– na liniach podmiejskich 58 295,
– na przewozach zleconych 109 200.
艢rednie zatrudnienie za I p贸艂rocze 2017 roku
– 220,71聽聽聽聽 og贸艂em w tym:
– 130,85聽聽聽聽 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 31,02聽聽聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽聽 42,62聽聽聽聽 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 16,22聽聽聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana za III kwarta艂y 2017 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 2 644 053 km
w tym:
– na liniach miejskich 2聽569 946,30 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 40 829,70 km,
– na linii sezonowej聽2 609 km,
– na przewozach zleconych i pozosta艂ych聽30 668 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 217聽056 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
– 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽przewozy zlecone i pozosta艂e,
3. za III kw. 2017 roku przewie藕li艣my ponad 7 881聽439 os贸b z czego:
– na liniach miejskich 7 676 623,
– na liniach podmiejskich聽84 836,
– na przewozach zleconych 119 980.
艢rednie zatrudnienie za III kwarta艂y 2017 roku:
–聽 220,63 og贸艂em w tym:
–聽 131,22 kierowc贸w autobusowych,
–聽 31,02 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽 42,25 pracownik贸w umys艂owych,
–聽 16,14 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we

W艂oc艂awku za okres 12 miesi臋cy 2017 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 3 542 130 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 440 042,1 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 55 136,9 km,
– na linii sezonowej聽2 609 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozosta艂ych 44聽342 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 290聽326 z czego:
– 94 % na liniach miejskich,
– 4 % na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na linie sezonow膮 i przewozy zlecone,
3. w 2017 roku przewie藕li艣my ponad 10 507 855 os贸b
z czego:
– na liniach miejskich 10 226 374,
– na liniach podmiejskich 107 531,
– na przewozach zleconych 173 950.
艢rednie zatrudnienie za IV kwarta艂y 2017 roku:
– 220,77 og贸艂em w tym:
– 131,47 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 31,14 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽聽 42,05 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 16,11 pozosta艂ych

Praca przewozowa wykonana za I聽kwarta艂 2018 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 874聽672 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽 849 577,60 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 14 429,40 km,
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych 10 665 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w聽71聽634 z czego:
– 93% na liniach miejskich,
–聽聽 5% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽przewozy zlecone;
3. w I kwartale 2018 roku przewie藕li艣my ponad 2聽739聽407 os贸b
z czego:
– na liniach miejskich聽2聽688 649,
– na liniach podmiejskich 6 483,
– na przewozach zleconych聽44 275.
艢rednie zatrudnienie za I kwarta艂 2018 roku
– 221,30聽聽聽 og贸艂em聽 w tym:
– 133,33聽聽聽 kierowc贸w autobusowych;
–聽聽 31,80 聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego;
–聽聽 40,17聽聽聽 pracownik贸w umys艂owych;
–聽聽 16,00聽聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana za I聽p贸艂rocze 2018 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi –聽1 747 857 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽1 695 289,70 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 30 371,30 km,
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych 22 196,00 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w聽142 433 z czego:
– 93% na liniach miejskich,
–聽聽 4% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na przewozy zlecone;
3. w I聽p贸艂roczu 2018 roku przewie藕li艣my ponad聽5 440 341 os贸b z czego:
– na liniach miejskich聽5 341 852,
– na liniach podmiejskich 17 744,
– na przewozach zleconych 80 745.

Praca przewozowa wykonana za III聽kwarta艂y 2018 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 2 646聽962 km
w tym:
– na liniach miejskich聽聽 2 565 691,30 km,
– na liniach podmiejskich(od granic miasta) 46 931,70 km,
– na linii sezonowej 2 469 km
– na聽przewozach zleconych i pozosta艂ych 31 870 km;
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w聽214聽668 z czego:
– 94% na liniach miejskich,
–聽聽 5% na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na聽przewozy zlecone;
3. w III kwartale 2018 roku przewie藕li艣my ponad聽8聽198聽640 os贸b
z czego:
– na liniach miejskich聽8聽073 425,
– na liniach podmiejskich 31 730,
– na przewozach zleconych聽93 485.
艢rednie zatrudnienie za III kwarta艂y 2018 roku
– 221,17聽聽聽 og贸艂em聽 w tym:
– 133,49聽聽聽 kierowc贸w autobusowych;
–聽聽 31,48聽聽聽 pracownik贸w zaplecza technicznego;
–聽聽 40,10聽聽聽 pracownik贸w umys艂owych;
–聽聽 16,10聽聽聽 pozosta艂ych.

Praca przewozowa wykonana przez MPK Sp. z o.o. we

W艂oc艂awku za okres 12 miesi臋cy 2018 roku:

1. ilo艣膰 wykonanych wozokilometr贸w wynosi – 3 524 383 km
w tym:
– na liniach miejskich 3 414 773,4 km,
– na liniach podmiejskich (od granic miasta) 62 853,6 km,
– na linii sezonowej聽2 469 km,
– na liniach specjalnych, przewozach
zleconych i pozosta艂ych 44聽287 km,
2. ilo艣膰 wykonanych wozokurs贸w – 285聽828 z czego:
– 93 % na liniach miejskich,
–聽5 % na liniach podmiejskich,
– pozosta艂e przypadaj膮 na linie sezonow膮 i przewozy zlecone,
3. w 2018 roku przewie藕li艣my ponad 10 969 555 os贸b
z czego:
– na liniach miejskich 10 785 031,
– na liniach podmiejskich 43 124,
– na przewozach zleconych 141 400.
4.艢rednie zatrudnienie za IV kwarta艂y 2018 roku:
– 220,85 og贸艂em w tym:
– 133,86 kierowc贸w autobusowych,
–聽聽 31,32 pracownik贸w zaplecza technicznego,
–聽聽 40,14 pracownik贸w umys艂owych,
–聽聽 15,53 pozosta艂ych

W trosce o niepe艂nosprawnych mieszka艅c贸w naszego miasta realizujemy nast臋puj膮ce dzia艂ania poprawiaj膮ce warunki korzystania z komunikacji miejskiej:

– od kilku lat zakupowane s膮 autobusy przystosowane do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych. Autobusy te wyposa偶one s膮 w ramp臋 u艂atwiaj膮c膮 wjazd w贸zka inwalidzkiego, w 艣rodkowej cz臋艣ci pojazdu zamontowane jest oparcie z pasami umo偶liwiaj膮cymi unieruchomienie w贸zka. Autobusy te maj膮 mo偶liwo艣膰 obni偶enia prawej strony (przykl臋k) w celu u艂atwienia wsiadania i wysiadania.

Autobusy te stanowi膮 – 100 % og贸艂u taboru.

Autobusy nowo zakupowane:

– s膮 wyposa偶one w urz膮dzenia informacji g艂osowej umo偶liwiaj膮cej osobom niewidomym lepsz膮 orientacj臋; podobn膮 rol臋 dla os贸b o obni偶onej sprawno艣ci wzrokowej spe艂niaj膮 dodatkowo informacyjne tablice 艣wietlne zamontowane w tych autobusach.

– posiadaj膮 oznakowane miejsca do siedzenia z pierwsze艅stwem korzystania przez osoby niepe艂nosprawne;

Ponadto:

– nowo budowane zatoki i perony przystankowe uwzgl臋dniaj膮 w swojej architekturze u艂atwienia dla os贸b niepe艂nosprawnych;

– w punkcie sprzeda偶y bilet贸w w siedzibie przedsi臋biorstwa zlikwidowano bariery architektoniczne umo偶liwiaj膮c swobodne poruszanie si臋 niepe艂nosprawnym na w贸zkach;

– osoby niepe艂nosprawne oraz ich opiekunowie w du偶ej cz臋艣ci s膮 zwalniane z op艂at lub posiadaj膮 znacz膮ce zni偶ki w op艂atach za przejazdy.

Wykorzystuj膮c przekaz internetowy przedstawiamy, w przypadku planowanej zmiany istniej膮cych rozk艂ad贸w jazdy, proponowana wersj臋 rozk艂adu jazdy, kt贸ra podawana jest do analizy naszych pasa偶er贸w. Zg艂aszane do nas propozycje i uwagi staramy si臋 wypo艣rodkowa膰 tak, aby mo偶liwie jak najwi臋ksza grupa pasa偶er贸w by艂a zadowolona z uk艂adu linii komunikacyjnych jak i godzin odjazd贸w autobus贸w z przystank贸w.

Budowane nowe jak i modyfikowane obecnie funkcjonuj膮ce rozk艂ady jazdy uwzgl臋dniaj膮ce propozycje pasa偶er贸w s膮 bardziej optymalne i dostosowane do potrzeb podr贸偶nych.

Za艂oga przedsi臋biorstwa sp贸艂ki to wysoko wykwalifikowana kadra, ofiarnie i oddanie realizuj膮ca misj臋 przedsi臋biorstwa sp贸艂ki.

Proces restrukturyzacji jest procesem ci膮g艂ym w przedsi臋biorstwie.
W wyniku podejmowanych, w ramach procesu restrukturyzacji, dzia艂a艅 przedsi臋biorstwo聽by艂o przygotowywane聽do 艣wiadczenia us艂ug na zasadach okre艣lonych przepisami Rozporz膮dzenia 1370/2007 PE i R od dnia 03.grudnia 2009r. i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, obowi膮zuj膮cej od dnia 01.marca 2011r.
Uchwa艂膮 Nr XI/133/11 z dnia 27. czerwca 2011r., w sprawie bezpo艣redniego powierzenia 艣wiadczenia us艂ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miejskiemu Przedsi臋biorstwu Komunikacyjnemu Sp贸艂ka z o.o. we W艂oc艂awku jako podmiotowi wewn臋trznemu. Rada Miasta W艂oc艂awek uzna艂a M.P.K. Sp贸艂ka z o.o. we W艂oc艂awku za podmiot wewn臋trzny, w rozumieniu przepis贸w Rozporz膮dzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego聽i Rady z dnia 23.10.2007r. i powierzy艂a 艣wiadczenie us艂ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegaj膮cych na wykonywaniu przewoz贸w o charakterze u偶yteczno艣ci publicznej, w ramach komunikacji miejskiej, w rozumieniu przepis贸w ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Us艂ugi publicznego transportu zbiorowego, o kt贸rym mowa wy偶ej, b臋d膮 艣wiadczone na terenie Miasta W艂oc艂awek i na terenie innych gmin, je艣li wynika膰 to b臋dzie z porozumie艅 mi臋dzy gminami.
Szczeg贸艂owe obowi膮zki, wynikaj膮ce z powierzenia Miejskiemu Przedsi臋biorstwu Komunikacyjnemu Sp贸艂ka z o.o. we W艂oc艂awku funkcji, okre艣lone zosta艂y w Umowie Nr GKS 7234.1.2011 z dnia 30. wrze艣nia 2011r.
Przedsi臋biorstwo od dnia 01.10.2011r. sta艂o si臋 operatorem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepis贸w ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5, poz.13).

Przekazuj膮c powy偶sze informacje pozostajemy w przekonaniu, 偶e coraz lepiej b臋dziemy pa艅stwu s艂u偶y膰 na co dzie艅.

Z wyrazami powa偶ania
Zarz膮d Sp贸艂ki

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 ul. Rysia 3 87-800 W艂oc艂awek
e-mail:聽sekretariat@mpk.com.pl strona:聽https://www.mpk.com.pl

Godziny urz臋dowania

Biuro:聽w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor:聽ca艂odobowo

Dla pracownik贸w

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozk艂ad jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie link贸w
Wysoki kontrast
A | A
reset