image_pdfimage_print

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Rysiej 3

sprzeda niżej wymienione środki trwałe:

Autobus Solaris Urbino 12, nr inw. 513, rok prod. 2003, i aut. nr wew. 515, rok prod. 2003. 3. drzwiowy, wyposażony w silnik z zapłonem samoczynnym MAN typu D0836LOH02 EURO-3 o pojemności 6871 cm3 i mocy 206 KW, skrzynia biegów automatyczna firmy ZF 5HP502C z integralnym zwalniaczem hydraulicznym. Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie ISRI, ogrzewanie niezależne WEBASTO Thermo 300, tablice informacyjne elektroniczne PIXEL ze sterownikiem tablic i kasowników PIXEL, ilość miejsc siedzących/stojących:32/72

Cena za aut. nr wew. 513: 29.000,00 zł brutto

Cena za aut. nr wew. 515: 30.100,00 zł brutto

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Spółki, w zaklejonych kopertach, opisanych zgodnie z wzorem:
“Oferta na zakup Autobusu Solaris Urbino 12, rok prod. 2003, nr inw. 513, 515 ”

Protokolarne wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, przelewem na rachunek spółki, w banku PKO BP S.A. O/Włocławek nr 66 1020 5170 0000 1002 0005 8453 na podstawie faktury VAT wystawionej przez spółkę. Przedmiot sprzedaży oglądać można od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00 – 14.00 w obecności p. Zbigniewa Bielickiego, po uprzednim uzgodnieniu z nim terminu (tel. 54 230 93 14)

Wszelkich informacji nt. przedmiotu sprzedaży udzielą:
Dyrektor ds. Technicznych, p. P. Urbaczewski, tel. 54 230 93 24
Specjalista ds. Technicznych p. Z. Bielicki tel. 54 230 93 14