Print Friendly, PDF & Email

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3

zwane dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg sektorowy na dostawy nowych części zamiennych do autobusów.
Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

ogłoszenie o wyborze – 28 06 2021

OGLOSZENIE ZMIANA 15 06 2021 -do pobrania

ZMIANA SWZ 15 06 2021 – do pobrania

ogłoszenie o przetargu 11 06 2021 – do pobrania

SWZ części zamienne 11 06 2021– do pobrania

Załącznik 1,2 i 3 do SWZ – do pobrania

Załącznik nr 4 do SWZ – do pobrania

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie z art. 108 o niepodleganiu wykluczeniu – do pobrania

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie z art. 125 o spełnianiu warunków udziału – do pobrania

Załącznik nr 7 do SWZ – do pobrania

Załącznik nr 8 do SWZ – do pobrania

Załącznik nr 9 – projekt umowy – do pobrania

Załącznik nr 10 do SWZ – do pobrania

 

 

 

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Dla pracowników

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset