image_pdfimage_print

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3

zwane dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg sektorowy na dostawy nowych części zamiennych do autobusów.
Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

ogłoszenie o wyborze – 28 06 2021

OGLOSZENIE ZMIANA 15 06 2021 -do pobrania

ZMIANA SWZ 15 06 2021 – do pobrania

ogłoszenie o przetargu 11 06 2021 – do pobrania

SWZ części zamienne 11 06 2021– do pobrania

Załącznik 1,2 i 3 do SWZ – do pobrania

Załącznik nr 4 do SWZ – do pobrania

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie z art. 108 o niepodleganiu wykluczeniu – do pobrania

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie z art. 125 o spełnianiu warunków udziału – do pobrania

Załącznik nr 7 do SWZ – do pobrania

Załącznik nr 8 do SWZ – do pobrania

Załącznik nr 9 – projekt umowy – do pobrania

Załącznik nr 10 do SWZ – do pobrania