image_pdfimage_print

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3 zwane dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg sektorowy na dostawy nowych części zamiennych do autobusów marki Solaris Urbino 10 i Solaris Urbino 12.

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

ogłoszenie o przetargu sektorowym– do pobrania

siwz– do pobrania

Zał 1 i 2 plik spakowany – do pobrania

Załącznik nr 3 do SIWZ.– do pobrania

Załącznik nr 4 do SIWZ.– do pobrania

Załącznik nr 5 do SIWZ.– do pobrania

Załącznik nr 6 do SIWZ.– do pobrania

Załącznik nr 7 do SIWZ.– do pobrania

Załącznik nr 8– do pobrania

 

zmiana siwz– do pobrania

ogłoszenie o przetargu po zmianach– do pobrania

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty– do pobrania