Print Friendly, PDF & Email

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3 zwane dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg sektorowy na dostawy nowych części zamiennych do autobusów marki Solaris Urbino 10 i Solaris Urbino 12.

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

ogłoszenie o przetargu sektorowym– do pobrania

siwz– do pobrania

Zał 1 i 2 plik spakowany – do pobrania

Załącznik nr 3 do SIWZ.– do pobrania

Załącznik nr 4 do SIWZ.– do pobrania

Załącznik nr 5 do SIWZ.– do pobrania

Załącznik nr 6 do SIWZ.– do pobrania

Załącznik nr 7 do SIWZ.– do pobrania

Załącznik nr 8– do pobrania

 

zmiana siwz– do pobrania

ogłoszenie o przetargu po zmianach– do pobrania

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty– do pobrania

 

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Dla pracowników

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset