image_pdfimage_print

Przetarg sektorowy na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną stałą i doraźną obiektów przedsiębiorstwa przy ul. Rysiej 3 we Włocławku wraz z obsługą monitoringu wizyjnego i systemu antynapadowego”

ogłoszenie o wyniku postępowania – do pobrania

ogłoszenie 14 05 2021 – do pobrania

SWZ 14 05 2021 – do pobrania

Załącznik nr 1 – OPZ – do pobrania

Załącznik nr 2 do SWZ – do pobrania

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie z art. 108 o niepodleganiu wykluczeniu-  do pobrania

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie z art 125 o spełnianiu warunków udziału – do pobrania – do pobrania 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa – do pobrania

Załącznik nr 6 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego – do pobrania

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz usług – do pobrania

Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz osób– do pobrania

Załącznik nr 9 do SWZ – Oświadczenie o statusie zakładu pracy chronionej– do pobrania

Załącznik nr 10 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu z art. 24 ust. 5 ustawy PZP – do pobrania

Załącznik Nr 11- Projekt umowy – do pobrania