Regulamin przewoz贸w

Print Friendly, PDF & Email

REGULAMIN PRZEWOZU OS脫B I BAGA呕U 艢RODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMIN臉 MIASTO W艁OC艁AWEK

PODSTAWA聽 PRAWNA
Uchwa艂a nr XXXI/36/2021 Rady Miasta W艂oc艂awek z dnia 30 marca 2021r. w sprawie ustalenia przepis贸w porz膮dkowych obowi膮zuj膮cych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gmin臋 Miasto W艂oc艂awek

聽UCHWA艁A Nr XXXI聽 聽 (1,37MB, pdf)

UCHWA艁A NR XXXI/36/2021 RADY MIASTA W艁OC艁AWEK z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia przepis贸w porz膮dkowych obowi膮zuj膮cych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gmin臋 Miasto W艂oc艂awek.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U z 2020 r.
poz. 713 i poz. 1378 ) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U z 2020 r. poz. 8)

uchwala si臋 co nast臋puje :
搂 1. Ustala si臋 przepisy porz膮dkowe dotycz膮ce przewozu os贸b, baga偶u i zwierz膮t w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gmin臋 Miasto W艂oc艂awek, stanowi膮ce za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.
搂 2. Traci moc uchwa艂a Nr XLIII/67/2014 Rady Miasta W艂oc艂awek z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie okre艣lenia Regulaminu przewozu os贸b i baga偶u 艣rodkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gmin臋 Miasto W艂oc艂awek, zmieniona uchwa艂膮 Nr XLV/99/2014 Rady Miasta W艂oc艂awek z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r. (Dziennik Urz臋dowy Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 2166, poz. 3159).
搂 3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Prezydentowi Miasta W艂oc艂awek.
搂 4. 1. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego.
2.Uchwa艂a podlega podaniu do publicznej wiadomo艣ci poprzez og艂oszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urz臋du Miasta W艂oc艂awek.

Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXXI/36/2021 Rady Miasta W艂oc艂awek z dnia 30 marca 2021 r.

Przepisy porz膮dkowe dotycz膮ce przewozu os贸b, zwierz膮t i baga偶u.

Rozdzia艂 I.
Przew贸z os贸b.

搂 1. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach komunikacyjnych, zwanych dalej przystankami, po ca艂kowitym zatrzymaniu si臋 pojazdu. Pierwsze艅stwo przed wsiadaj膮cymi maj膮 wysiadaj膮cy.
2. W trakcie wsiadania, przebywania w poje藕dzie i wysiadania pasa偶er powinien stosowa膰 si臋 do napis贸w lub piktogram贸w o charakterze porz膮dkowym, w kt贸re wyposa偶ony jest pojazd.
3. Wsiadanie do pojazdu na przystankach kra艅cowych jest dozwolone za zgod膮 kieruj膮cego pojazdem, nie wcze艣niej ni偶 po zako艅czeniu czynno艣ci zwi膮zanych ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu oraz zmian膮 kierunku jazdy.
4. W pojazdach wyposa偶onych w odpowiedni przycisk oraz piktogram pasa偶er otwiera sam drzwi po zatrzymaniu pojazdu na przystanku, poprzez naci艣ni臋cie przycisku znajduj膮cego si臋 przy drzwiach.
5. Pasa偶er zamierzaj膮cy wysi膮艣膰 na przystanku oznaczonym 鈥瀗a 偶膮danie鈥 powinien uprzedzi膰 o tym kieruj膮cego pojazdem lub nacisn膮膰 przycisk sygnalizacyjny. Pasa偶er wsiadaj膮cy na przystanku 鈥瀗a 偶膮danie鈥 powinien zasygnalizowa膰 taki zamiar poprzez wyra藕ny znak podniesion膮 r臋k膮.
6. Osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮 ruchow膮 lub osoby niewidome i niedowidz膮ce poruszaj膮ce si臋 z bia艂膮 lask膮 lub psem asystuj膮cym zamierzaj膮ce wsi膮艣膰 na przystanku 鈥瀗a 偶膮danie鈥 powinny oczekiwa膰 w widocznym dla kieruj膮cego pojazdem miejscu, umo偶liwiaj膮cym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku. Kieruj膮cy pojazdem powinien zatrzyma膰 si臋 na przystanku nawet w przypadku braku sygnalizacji takiej potrzeby ze strony osoby niepe艂nosprawnej.
7. Pasa偶erowie powinni opu艣ci膰 pojazd na przystankach kra艅cowych lub na trasie przejazdu w przypadku, gdy kieruj膮cy pojazdem wyda takie polecenie.
8. Pasa偶erowie zajmuj膮cy miejsca stoj膮ce, w czasie jazdy powinni trzyma膰 si臋 uchwyt贸w lub por臋czy.
9. Osobom uprawnionym do korzystania z wydzielonych i oznakowanych graficznie miejsc dla :
1) osoby z dzieckiem na r臋ku lub kobiety w ci膮偶y,
2) osoby niepe艂nosprawnej i o ograniczonych mo偶liwo艣ciach poruszania si臋,
3) osoby na w贸zku inwalidzkim,
4) w贸zka dzieci臋cego
przys艂uguje pierwsze艅stwo w ich zajmowaniu. Pasa偶erowie zajmuj膮cy miejsca przeznaczone dla os贸b uprawnionych winni zwolni膰 takie miejsce w razie zg艂oszenia osoby, kt贸rej przys艂uguje pierwsze艅stwo w ich zajmowaniu.
10. Pasa偶erowie powinni umo偶liwi膰 ustawienie w贸zka dzieci臋cego lub inwalidzkiego na stanowisku przeznaczonym do tego celu.
11. Przewo偶enie os贸b na w贸zkach inwalidzkich 鈥 z nap臋dem i bez nap臋du elektrycznego mo偶e by膰 realizowane, je偶eli :
1) w贸zek posiada wymiary nie wi臋ksze ni偶 :
a) d艂ugo艣膰 ca艂kowita : 120 cm
b) szeroko艣膰 ca艂kowita: 70 cm
c) wysoko艣膰 ca艂kowita : 109 cm,
2) waga w贸zka wraz z u偶ytkownikiem nie przekracza 300 kg,
3) w贸zek zostanie umieszczony w poje藕dzie na miejscu wydzielonym i oznaczonym znakiem graficznym (piktogramem) dla os贸b poruszaj膮cych si臋 na w贸zkach inwalidzkich, unieruchomiony za pomoc膮 hamulca lub blokady i prawid艂owo zabezpieczony pasami bezpiecze艅stwa, o ile znajduj膮 si臋 na wyposa偶eniu pojazdu,
4) w贸zek b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰 obr贸cenia wewn膮trz pojazdu w miejscu wok贸艂 w艂asnej osi,
5) korzystanie z przewozu nie b臋dzie powodowa艂o zagro偶enia dla innych pasa偶er贸w,
12.Pasa偶er poruszaj膮cy si臋 na w贸zku inwalidzkim powinien ustawi膰 w贸zek ty艂em do kierunku jazdy.
13. Przewo偶one w贸zki dzieci臋ce powinny by膰 ustawione w miejscach do tego przeznaczonych i zabezpieczone pasami mocuj膮cymi pojazdu w taki spos贸b aby uniemo偶liwi膰 ich samodzielne poruszanie w trakcie jazdy i nie stwarza膰 zagro偶enia dla przewo偶onych w nich dzieci oraz innych pasa偶er贸w.
14. Dziecko przewo偶one w w贸zku dzieci臋cym powinno by膰 ustawione ty艂em do kierunku jazdy i zabezpieczone szelkami b膮d藕 innym s艂u偶膮cym temu wyposa偶eniem.
15.Pasa偶er z w贸zkiem dzieci臋cym zajmuj膮cy miejsce wyznaczone dla osoby na w贸zku inwalidzkim powinien ust膮pi膰 miejsca w razie pojawienia si臋 takiej osoby i zaj膮膰 inne bezpieczne miejsce.
搂 2. Pasa偶erowie nie powinni :
1) wsiada膰 i wysiada膰 z pojazdu po sygnale zamkni臋cia drzwi, podczas ruchu pojazdu oraz przed ca艂kowitym otwarciem drzwi,
2) otwiera膰 drzwi podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
3) podchodzi膰 do kraw臋dzi platformy przystankowej w momencie podje偶d偶ania i odje偶d偶ania pojazdu,
4) zajmowa膰 miejsc stoj膮cych przy drzwiach,
5) wychyla膰 si臋 z pojazdu w czasie jazdy,
6) siada膰 na barierkach ochronnych, por臋czach, uchwytach, pod艂odze,
7) u偶ywa膰 w nieuzasadnionych przypadkach urz膮dze艅 alarmowych, hamulca bezpiecze艅stwa awaryjnego otwierania drzwi, u偶ywa膰 sygna艂u zatrzymania,
8) zajmowa膰 miejsca lub zachowywa膰 si臋 w spos贸b ograniczaj膮cy kieruj膮cemu pojazdem widoczno艣膰 lub w inny spos贸b utrudniaj膮cy prowadzenie pojazdu,
9) prowadzi膰 w czasie jazdy rozmowy z kieruj膮cym pojazdem,
10) przebywa膰 w poje藕dzie w czasie manewr贸w zwi膮zanych ze zmian膮 kierunku jazdy na przystanku kra艅cowym,
11) zachowywa膰 si臋 w spos贸b, kt贸ry mo偶e narazi膰 wsp贸艂pasa偶er贸w na szkody, obra偶enia lub niewygod臋,
12) zanieczyszcza膰 i za艣mieca膰 pojazd a tak偶e wyrzuca膰 w czasie jazdy lub podczas postoju jakiekolwiek przedmioty z pojazdu,
13) przebywa膰 w poje藕dzie w 艂y偶worolkach lub wrotkach, u偶ywa膰 deskorolek i innego sprz臋tu sportowego,
14) gra膰 na instrumentach muzycznych, korzysta膰 z urz膮dze艅 emituj膮cych d藕wi臋ki lub zak艂贸ca膰 spokoju w poje藕dzie,
搂 3. W przypadku niestosowania si臋 do zasad przewozu os贸b ustalonych w 搂 1-搂2 kieruj膮cy pojazdem ma prawo odm贸wi膰 pasa偶erowi przewozu.

Rozdzia艂 II
Przew贸z zwierz膮t i baga偶u.

搂 4. Pasa偶erowie mog膮 przewozi膰 baga偶 podr臋czny je偶eli istnieje mo偶liwo艣膰 takiego umieszczenia go w poje藕dzie aby, :
1) nie utrudnia艂 przej艣cia,
2) nie nara偶a艂 na zanieczyszczenie odzie偶y wsp贸艂pasa偶er贸w,
3) nie zas艂ania艂 widoczno艣ci kieruj膮cemu pojazdem,
4) nie zagra偶a艂 bezpiecze艅stwu ruchu.
搂 5. Przew贸z zwierz膮t dozwolony jest pod warunkiem, 偶e :
1) nie zachowuj膮 si臋 one agresywnie,
2) przewo偶one s膮 w spos贸b zapewniaj膮cy ich bezpiecze艅stwo oraz bezpiecze艅stwo pasa偶er贸w,
搂 6. Baga偶u i zwierz膮t nie wolno umieszcza膰 na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
搂 7. Pasa偶er nadzoruje baga偶 i zwierz臋ta w czasie przewozu oraz podejmuje czynno艣ci niezb臋dne do zapobie偶enia mo偶liwo艣ci powstawania szk贸d spowodowanych przez przewo偶one przedmioty i zwierz臋ta.
搂 8. W pojazdach publicznego transportu zbiorowego nie przewozi si臋 :
1) przedmiot贸w cuchn膮cych, 艂atwopalnych, wybuchowych, 偶r膮cych, radioaktywnych, truj膮cych,
2) rower贸w (za wyj膮tkiem rowerk贸w dzieci臋cych),
3) rower贸w elektrycznych oraz innych pojazd贸w i urz膮dze艅 transportu osobistego nap臋dzanych za pomoc膮 silnika elektrycznego ( za wyj膮tkiem w贸zk贸w inwalidzkich o nap臋dzie elektrycznym).

Uzasadnienie
Stosownie do art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U z 2020 r. poz. 8) w uchwale okre艣la si臋 przepisy porz膮dkowe dotycz膮ce przewozu os贸b i baga偶u w gminnych przewozach pasa偶erskich organizowanych przez Gmin臋 Miasto W艂oc艂awek, kt贸re s艂u偶膮 ochronie 偶ycia, zdrowia i mienia oraz porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego os贸b korzystaj膮cych z transportu publicznego.
W niniejszej uchwale uregulowano kwestie prawa pierwsze艅stwa os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮 poruszaj膮cych si臋 na w贸zkach inwalidzkich oraz os贸b podr贸偶uj膮cych z w贸zkami dzieci臋cymi przed pozosta艂ymi pasa偶erami. Uwzgl臋dniaj膮c kwestie bezpiecze艅stwa wprowadzono zakaz przewo偶enia rower贸w oraz innych pojazd贸w i urz膮dze艅 transportu osobistego nap臋dzanych za pomoc膮 silnika elektrycznego.
Jednocze艣nie traci moc uchwa艂a Nr XLIII/67/2014 Rady Miasta W艂oc艂awek z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie okre艣lenia Regulaminu przewozu os贸b i baga偶u 艣rodkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gmin臋 Miasto W艂oc艂awek, zmieniona uchwa艂膮 Nr XLV/99/2014 Rady Miasta W艂oc艂awek z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
Zawarte w wy偶ej wskazanych uchwa艂ach przepisy, kt贸re nie maj膮 charakteru porz膮dkowego zostan膮 uwzgl臋dnione w Regulaminie przewozu os贸b wprowadzonym zarz膮dzeniem Prezydenta Miasta W艂oc艂awek, okre艣laj膮cym w szczeg贸lno艣ci warunki obs艂ugi podr贸偶nych, warunki odprawy oraz przewozu os贸b i baga偶u, a tak偶e wskazuj膮cym podmiot w艂a艣ciwy do przyjmowania skarg i reklamacji wynikaj膮cych z realizacji us艂ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz terminy rozpatrywania skarg i reklamacji.

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.dotycz膮ce praw pasa偶er贸w w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2006/2004.

UE Rozporz膮dzenie – tre艣膰聽 聽(841 KB, pdf)

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Straci艂a moc Uchwa艂a Nr XLIII/67/2014 Rady Miasta W艂oc艂awek z dnia 27 czerwca 2014r.
ROZDZIA艁 I

PRZEPISY OG脫LNE

搂 1. Przedmiotem niniejszej uchwa艂y jest okre艣lenie przepis贸w porz膮dkowych zwi膮zanych z przewozem os贸b i baga偶u w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gmin臋 Miasto W艂oc艂awek, zwanym dalej Organizatorem.

搂 2. Pasa偶erowie, kierowca oraz kontrolerzy korzystaj膮cy ze 艣rodk贸w publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej organizowanej przez Gmin臋 Miasto W艂oc艂awek, zobowi膮zani s膮 do przestrzegania niniejszych przepis贸w porz膮dkowych.

搂 3. Przepisy porz膮dkowe i stosowane cenniki us艂ug Operator zobowi膮zany jest umie艣ci膰
w pojazdach w miejscu dost臋pnym dla pasa偶er贸w.

搂 4. Ka偶da osoba zainteresowana mo偶e zapozna膰 si臋 z obowi膮zuj膮cymi przepisami przewozowymi w siedzibie Operatora i Organizatora.

搂 5.1. Operator, tj. Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. we W艂oc艂awku podejmuje dzia艂ania u艂atwiaj膮ce pasa偶erom, w szczeg贸lno艣ci osobom o ograniczonej zdolno艣ci ruchowej oraz osobom niepe艂nosprawnym, korzystanie ze 艣rodk贸w transportowych.

2. W贸zki inwalidzkie, z wyj膮tkiem akumulatorowych (samojezdnych) mo偶na przewozi膰 w ka偶dym poje藕dzie, w miejscu oznaczonym odpowiednim symbolem.

3. W贸zek inwalidzki nale偶y zabezpieczy膰 pasami bezpiecze艅stwa, w kt贸re wyposa偶one s膮 pojazdy.

 

ROZDZIA艁 II

PRAWA I OBOWI膭ZKI PASA呕ER脫W

搂 6.1. Wsiadanie do pojazd贸w i wysiadanie z nich dozwolone jest wy艂膮cznie na odpowiednio oznaczonych przystankach i po ca艂kowitym zatrzymaniu pojazdu. Pierwsze艅stwo przed wsiadaj膮cymi maj膮 osoby opuszczaj膮ce pojazd.

2. Pasa偶erowie, kt贸rzy chc膮 wysi膮艣膰 na przystanku 鈥瀗a 偶膮danie鈥 obowi膮zani s膮 uprzedzi膰 o tym prowadz膮cego pojazd, a osoby zamierzaj膮ce wsi膮艣膰 na takim przystanku daj膮 znak podniesion膮 r臋k膮.

3. Zasygnalizowanie kierowcy zamiaru opuszczenia lub zatrzymania pojazdu musi nast膮pi膰 z takim wyprzedzeniem czasowym, aby kierowca m贸g艂 w spos贸b bezpieczny zatrzyma膰 pojazd na przystanku.

4. Wsiadanie do pojazd贸w na przystankach kra艅cowych dozwolone jest dopiero po podjechaniu pojazdu na przystanek dla wsiadaj膮cych.

搂 7. Uprawnienia do przejazd贸w bezp艂atnych i ulgowych wynikaj膮 z przepis贸w ustawowych oraz uchwa艂 Rady Miasta W艂oc艂awek w sprawie uprawnie艅 pasa偶er贸w do ulg i zwolnie艅 w op艂atach za przew贸z w publicznym transporcie zbiorowym.

搂 8. Umow臋 przewozu zawiera si臋 przez nabycie biletu na przejazd przed rozpocz臋ciem podr贸偶y lub spe艂nienia innych okre艣lonych przez Operatora lub Organizatora publicznego transportu zbiorowego warunk贸w dost臋pu do 艣rodka transportowego przez zaj臋cie miejsca w 艣rodku transportowym.

搂 9. Bilet jednorazowy wa偶ny jest na czas przejazdu okre艣lonej w 鈥濩enniku op艂at鈥 strefy czasowej i odpowiadaj膮cej jej d艂ugo艣ci trasy linii komunikacyjnej, okre艣lonej w przystankowym rozk艂adzie jazdy autobus贸w. Upowa偶nia do przejazdu jednym autobusem wybranej linii, w jednej relacji.

搂 10.1.Op艂at jednorazowych za przewozy realizowane autobusami Operatora dokonuje si臋 poprzez nabycie i skasowanie bilet贸w Organizatora wewn膮trz pojazdu oraz poprzez nabycie biletu w formie elektronicznej, a tak偶e przez telefon kom贸rkowy.

2.Na bilecie jednorazowym papierowym umieszcza si臋:

1) nazw臋 Organizatora publicznego transportu zbiorowego;

2) relacj臋 lub stref臋 przejazdu;

3) wysoko艣膰 op艂aty za przejazd;

4) wysoko艣膰 ulgi.

3. Na bilecie mog膮 by膰 umieszczone inne informacje, w tym dane osobowe pasa偶era.

4. Dane i informacje, o kt贸rych mowa w 搂 10, ust. 2, pkt. 2 i 3, zapisywane s膮 w pami臋ci elektronicznej biletu, je偶eli bilet zosta艂 zakupiony za pomoc膮 telefonu kom贸rkowego. Szczeg贸艂owe dane dotycz膮ce funkcjonowania system贸w sprzeda偶y bilet贸w za pomoc膮 telefonu kom贸rkowego dost臋pne s膮 na stronie internetowej Operatora i Organizatora.

5. Po wej艣ciu do pojazdu pasa偶er obowi膮zany jest do niezw艂ocznego i bez wezwania skasowania biletu. Pasa偶er obowi膮zany jest posiada膰 bilet przez ca艂y czas podr贸偶y.

6. Pasa偶er korzystaj膮cy z biletu jednorazowego zakupionego w automacie biletowym wewn膮trz pojazdu nie ma obowi膮zku kasowania biletu w kasowniku. Bilet nabyty w automacie biletowym jest biletem skasowanym.

7. Kasowanie przez pasa偶er贸w bilet贸w w autobusie podstawionym wcze艣niej na przystanek pocz膮tkowy i oczekuj膮cym na planowany odjazd, odbywa si臋 po odblokowaniu przez kierowc臋 urz膮dzenia kasuj膮cego.

8. Pasa偶erowi nie wolno odst臋powa膰 skasowanego biletu innej osobie.

9. Pasa偶erowie zajmuj膮cy miejsca stoj膮ce powinni w czasie jazdy trzyma膰 si臋 uchwyt贸w lub por臋czy.

10. Pasa偶er, w przypadku doznania w autobusie szkody rzeczowej lub uszkodzenia cia艂a, zobowi膮zany jest powy偶szy fakt zg艂osi膰 niezw艂ocznie kierowcy pojazdu z chwil膮 zatrzymania si臋 na najbli偶szym przystanku, okaza膰 wa偶ny bilet na przew贸z lub dokumenty uprawniaj膮ce do ulgi lub zwolnienia z op艂aty za przew贸z, je偶eli pasa偶er z tych uprawnie艅 korzysta. Bilet nale偶y zachowa膰 w celach dowodowych w dalszym post臋powaniu.

11. Niedope艂nienie powy偶szego obowi膮zku, a zw艂aszcza brak biletu mo偶e spowodowa膰 utrat臋 prawa do wyst臋powania o odszkodowanie.

12. Kierowca mo偶e odm贸wi膰 przewozu os贸b, rzeczy lub podj膮膰 czynno艣ci zmierzaj膮ce do usuni臋cia ich ze 艣rodka transportu w sytuacji zagra偶aj膮cej bezpiecze艅stwu lub porz膮dkowi w transporcie, w szczeg贸lno艣ci os贸b nietrze藕wych i zachowuj膮cych si臋 nieodpowiednio, kt贸re ze wzgl臋du na chorob臋, albo z innych powod贸w s膮 niebezpieczne lub uci膮偶liwe dla pasa偶er贸w oraz os贸b mog膮cych zabrudzi膰 innych pasa偶er贸w.

 

ROZDZIA艁 III

PRZEW脫Z OS脫B I BAGA呕U

搂 11.Osobom korzystaj膮cym ze 艣rodk贸w transportowych publicznego transportu zbiorowego zabrania si臋:

1) wsiadania i wysiadania z pojazdu po sygnale oznajmiaj膮cym zamkni臋cie drzwi;

2) jazdy na stopniach oraz na zewn臋trznych elementach obudowy pojazdu;

3) siadania na pod艂odze lub schodach pojazdu;

4) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy, poprzez nieuzasadnione u偶ycie urz膮dzenia awaryjnego otwierania drzwi;

5) nieuzasadnionego u偶ywania sygna艂u zatrzymania pojazdu;

6) wsiadania do pojazdu po uprzedzeniu przez kierowc臋 o braku miejsc;

7) tarasowania drzwi pojazdu;

8) przebywania w kabinie i prowadzenia rozm贸w z kieruj膮cym pojazdem;

9) zanieczyszczania, za艣miecania pojazdu oraz niszczenia urz膮dze艅 i wyposa偶enia;

10) nalepiania plakat贸w i og艂osze艅 bez zgody Operatora, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materia艂贸w reklamowych;

11) wychylania si臋 z pojazdu i opierania si臋 o drzwi podczas jazdy;

12) spo偶ywania artyku艂贸w 偶ywno艣ciowych mog膮cych zabrudzi膰 innych pasa偶er贸w lub zanieczy艣ci膰 wn臋trze pojazdu;

13) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiornik贸w lub zak艂贸cania w inny spos贸b spokoju w poje藕dzie;

14) palenia tytoniu, u偶ywania e-papieros贸w i spo偶ywania alkoholu;

15) przebywania w poje藕dzie na 艂y偶worolkach, wrotkach lub podobnych urz膮dzeniach;

16) wyrzucania jakichkolwiek przedmiot贸w z pojazdu w czasie jazdy lub postoju;

17) wykonywania czynno艣ci mog膮cych narazi膰 wsp贸艂pasa偶er贸w na szkody lub obra偶enia;

18) przewo偶enia rzeczy:

a) kt贸rych przew贸z jest zabroniony na podstawie odr臋bnych przepis贸w,

b) niebezpiecznych lub mog膮cych wyrz膮dzi膰 szkod臋 osobom lub mieniu,

c) broni, z wy艂膮czeniem dopuszczenia do przewozu broni b臋d膮cej w posiadaniu funkcjonariuszy uprawnionych do jej przewozu na podstawie odr臋bnych przepis贸w;

19) przewo偶enia rower贸w, z wy艂膮czeniem rowerk贸w dzieci臋cych.

 

ROZDZIA艁 IV

KONTROLA BILET脫W

搂 12.1. Podmioty i osoby uprawnione do prowadzenia kontroli biletowej, zwane dalej kontrolerami:

1) upowa偶nieni pracownicy Organizatora;

2) inne osoby fizyczne lub prawne, w oparciu o zawarte umowy cywilno – prawne z Organizatorem (musz膮 posiada膰 identyfikator, umieszczony w widocznym miejscu).

2. Zasady prowadzenia kontroli:

1) kontrola pasa偶er贸w w zakresie posiadania wa偶nych bilet贸w na przejazd 艣rodkami komunikacji mo偶e odbywa膰 si臋 w ka偶dym czasie i miejscu trasy przejazdu;

2) kontrola wa偶no艣ci bilet贸w na przew贸z os贸b i baga偶u odbywa si臋 艣ci艣le wed艂ug zasad okre艣lonych w przepisach, o kt贸rych mowa w przepisach szczeg贸lnych o charakterze powszechnie obowi膮zuj膮cym;

3) kontrola wa偶no艣ci bilet贸w jednorazowych i karnet贸w przeznaczonych do kasowania polega na sprawdzeniu wydruku kasownika na okazanym przez pasa偶era bilecie w zakresie:

a) zgodno艣ci numeru autobusu,

b) aktualnej daty podr贸偶y,

c) godziny skasowania biletu z aktualnym czasem wy艣wietlanym na kasowniku bilet贸w,

d) stwierdzeniu czy nomina艂 kontrolowanego biletu upowa偶nia (okazuj膮cego go) do podr贸偶y w czasie wymienionym w 鈥濩enniku op艂at鈥, po uwzgl臋dnieniu poprawki czasowej wynikaj膮cej niepunktualnego realizowania rozk艂adu jazdy przez kierowc臋 autobusu,

e) w przypadku kontroli bilet贸w okresowych (tzn. nie podlegaj膮cych kasowaniu, uprawniaj膮cych do korzystania z komunikacji miejskiej w okre艣lonym czasie, za sta艂膮 op艂ata abonamentow膮), kontroli podlega okres wa偶no艣ci biletu, numer linii, zgodno艣膰 trasy przejazdu, por贸wnanie zgodno艣ci danych personalnych na dokumencie umo偶liwiaj膮cym stwierdzenie to偶samo艣ci oraz na bilecie okresowym;

4) okres wa偶no艣ci biletu elektronicznego okre艣laj膮 dane: data (dzie艅 ,miesi膮c i rok) i czas (godzina, minuta i sekunda) pozyskania biletu oraz data i czas wa偶no艣ci biletu;

5) pasa偶er zobowi膮zany jest umo偶liwi膰 kontrolerowi szczeg贸艂owe obejrzenie biletu;

6) okazanych przez pasa偶era bilet贸w nie wolno osobie kontroluj膮cej zabiera膰;

7) kwestionowane bilety kontroluj膮cy zobowi膮zany jest czytelnie podpisa膰, wpisa膰 dat臋 i godzin臋 kontroli, przystawi膰 piecz膮tk臋 z numerem s艂u偶bowym i zwr贸ci膰 je pasa偶erowi; w raporcie kontrolera nale偶y wpisa膰 seri臋 i numer kwestionowanego biletu oraz dat臋 i godzin臋 przeprowadzania kontroli, numer autobusu, dane pasa偶era;

8) bilety nieczytelne, zniszczone, niewa偶ne i co do kt贸rych istnieje podejrzenie fa艂szerstwa (dotyczy to r贸wnie偶 biletu okresowego), podlegaj膮 zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem;

9) w razie stwierdzenia naruszenia niniejszych przepis贸w w zakresie op艂at za przewozy, kontroler zobowi膮zany jest na艂o偶y膰 op艂at臋 dodatkow膮 oraz wyda膰 druk wp艂aty kredytowej;

10) informacja o op艂atach dodatkowych (rodzaj i wysoko艣膰 kwot) okre艣lona jest w 鈥濩enniku op艂at鈥 podanym do wiadomo艣ci publicznej poprzez wywieszenie w pojazdach, w widocznym miejscu;

11) kontroler wystawia op艂at臋 dodatkow膮 kredytow膮 na druku firmowym; w celu w艂a艣ciwego jego wype艂nienia pasa偶er winien udost臋pni膰 dokument umo偶liwiaj膮cy stwierdzenie jego to偶samo艣ci; na blankiecie op艂aty dodatkowej kontroler wpisuje sw贸j numer s艂u偶bowy, dat臋 i godzin臋 kontroli, numer linii, wysoko艣膰 op艂aty dodatkowej;

12) w razie odmowy zap艂acenia nale偶no艣ci i niemo偶no艣ci ustalenia to偶samo艣ci pasa偶era kontroler zobowi膮zany jest zwr贸ci膰 si臋 do funkcjonariusza Policji, b膮d藕 te偶 innych organ贸w porz膮dkowych (kt贸re zgodnie z przepisami prawa posiadaj膮 uprawnienia do ustalenia to偶samo艣ci os贸b) o podj臋cie czynno艣ci zmierzaj膮cych do ustalenia to偶samo艣ci podr贸偶nego;

13) stosowanie przemocy fizycznej przez kontrolera w stosunku do pasa偶era jest zabronione;

14) pasa偶er stosuj膮cy przemoc wobec kontrolera, utrudniaj膮cy przeprowadzenie kontroli, ubli偶aj膮cy godno艣ci osobistej kontrolera i zak艂贸caj膮cy spok贸j w autobusie, podlega odpowiedzialno艣ci karnej i cywilnej;

15) kontrolerzy obowi膮zani s膮 do udzielania pasa偶erom wszelkich informacji dotycz膮cych taryfy, rodzaj贸w stosowanych bilet贸w, obowi膮zuj膮cych przepis贸w porz膮dkowych, wysoko艣ci op艂at dodatkowych oraz przebiegu linii komunikacyjnych itp.;

16) na ka偶de 偶膮danie pasa偶era, kontroler zobowi膮zany jest do podania pasa偶erowi swojego numeru s艂u偶bowego oraz poinformowanie o miejscu i sposobie sk艂adania reklamacji; kontroler ma obowi膮zek uzasadnienia swojej decyzji;

17) kontrola powinna by膰 przeprowadzona w spos贸b taktowny i grzeczny, ale zarazem stanowczy;

18) pasa偶er odmawiaj膮cy okazania biletu kontroluj膮cemu z powodu zastrze偶e艅 co do osoby kontroluj膮cego lub sposobu prowadzenia kontroli, jej poprawno艣ci i zgodno艣ci z przepisami porz膮dkowymi jest zobowi膮zany okaza膰 bilet kierowcy.

 

ROZDZIA艁 V

SKARGI I REKLAMACJE

搂 13.1. W sprawach spornych pasa偶er ma prawo w ci膮gu 7 dni od wystawienia wezwania do zap艂aty op艂aty dodatkowej z艂o偶y膰 reklamacje do firmy dokonuj膮cej kontroli. Nazwa firmy, adres i terminy przyjmowania skarg podane s膮 na wezwaniach.

2. Skargi i reklamacje dotycz膮ce realizacji rozk艂ad贸w jazdy, zachowania si臋 kierowc贸w
i kontroler贸w mo偶na sk艂ada膰 w siedzibie Organizatora w godzinach pracy Urz臋du Miasta W艂oc艂awek.

3. Skargi na czynno艣ci firmy zatrudniaj膮cej kontroler贸w (dzia艂aj膮cej na zlecenie Organizatora) mo偶na sk艂ada膰 w siedzibie Organizatora.

4. Reklamacje w sprawie op艂at dodatkowych i przeprowadzanej kontroli biletowej mo偶na sk艂ada膰 codziennie w siedzibie Organizatora w godzinach pracy Urz臋du Miasta W艂oc艂awek.

5.Odpowiedzi na skargi i reklamacje udziela Organizator niezw艂ocznie, ale nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od daty przyj臋cia.

 

Uchwa艂a Nr XLV/99/2014 Rady Miasta W艂oc艂awek z dnia 27 pa藕dziernika 2014r. zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia Regulaminu przewozu os贸b i baga偶u 艣rodkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gmin臋 Miasto W艂oc艂awek.

Uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1. W za艂膮czniku Nr 1 do Uchwa艂y Nr XLIII/67/2014 Rady Miasta W艂oc艂awek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie okre艣lenia Regulaminu przewozu os贸b i baga偶u 艣rodkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gmin臋 Miasto W艂oc艂awek (Dziennik Urz臋dowy Wojew贸dztwa Kujawsko – Pomorskiego z 2014., poz.2166), wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1) 搂 5. otrzymuje brzmienie:

鈥5.1. Operator tj. Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. we W艂oc艂awku podejmuje dzia艂ania u艂atwiaj膮ce pasa偶erom, w szczeg贸lno艣ci osobom o ograniczonej zdolno艣ci ruchowej oraz osobom niepe艂nosprawnym, korzystanie ze 艣rodk贸w transportowych.

2. W贸zki inwalidzkie: standardowe i elektryczne (akumulatorowe) mo偶na przewozi膰 w pojazdach wyposa偶onych w r臋cznie rozk艂adan膮 ramp臋 (pochylni臋 najazdow膮).

3. W贸zek inwalidzki nale偶y ustawi膰 w miejscu do tego przeznaczonym, oznaczonym odpowiednim symbolem, ty艂em do kierunku jazdy.

4. Maksymalne, dopuszczalne wymiary w贸zk贸w inwalidzkich nie mog膮 przekroczy膰 wielko艣ci wydzielonej zatoki, przeznaczonej w poje藕dzie dla u偶ytkownika w贸zka inwalidzkiego, tj. o d艂ugo艣ci 1300mm i szeroko艣ci 750mm.

5. W贸zek inwalidzki nale偶y zabezpieczy膰 pasami bezpiecze艅stwa, w kt贸re wyposa偶one s膮 pojazdy.鈥

搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Prezydentowi Miasta W艂oc艂awek.

搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Kujawsko 鈥 Pomorskiego.

搂 4. Uchwa艂a podlega podaniu do publicznej wiadomo艣ci poprzez og艂oszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urz臋du Miasta W艂oc艂awek.聽

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.dotycz膮ce praw pasa偶er贸w w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2006/2004.

Rozporz膮dzenie – tre艣膰聽 聽(841 KB, pdf)

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 ul. Rysia 3 87-800 W艂oc艂awek
e-mail:聽sekretariat@mpk.com.pl strona:聽https://www.mpk.com.pl

Godziny urz臋dowania

Biuro:聽w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor:聽ca艂odobowo

Dla pracownik贸w

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozk艂ad jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie link贸w
Wysoki kontrast
A | A
reset