Print Friendly, PDF & Email

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE  SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3  zwane dalej Zamawiającym  ogłasza przetarg sektorowy na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz portierni   i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

ogłoszenie– do pobrania

siwz– do pobrania

Załącznik nr 1 – OPZ– do pobrania

Załącznik nr 2 – do pobrania

Załącznik nr 3– do pobrania

Załącznik nr 4– do pobrania

Załącznik nr 5– do pobrania

Załącznik nr 6– do pobrania

Załącznik nr 7– do pobrania

Załącznik nr 8– do pobrania

Załącznik nr 9– do pobrania

Załącznik nr 10– do pobrania

Załącznik nr 11  – Projekt umowy  – do pobrania

Załącznik nr 12 – do pobrania

ogłoszenie o unieważnieniu – do pobrania

 

 

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Dla pracowników

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset