image_pdfimage_print

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE  SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3  zwane dalej Zamawiającym  ogłasza przetarg sektorowy na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz portierni   i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

ogłoszenie– do pobrania

siwz– do pobrania

Załącznik nr 1 – OPZ– do pobrania

Załącznik nr 2 – do pobrania

Załącznik nr 3– do pobrania

Załącznik nr 4– do pobrania

Załącznik nr 5– do pobrania

Załącznik nr 6– do pobrania

Załącznik nr 7– do pobrania

Załącznik nr 8– do pobrania

Załącznik nr 9– do pobrania

Załącznik nr 10– do pobrania

Załącznik nr 11  – Projekt umowy  – do pobrania

Załącznik nr 12 – do pobrania

ogłoszenie o unieważnieniu – do pobrania