image_pdfimage_print

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.  we Włocławku zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie dotyczące przeprowadzenia badania potoków pasażerskich i napełnień w autobusach MPK Sp. z o.o. we Włocławku.

zapytanie ofertowe – badanie potoku