image_pdfimage_print

Przetarg sektorowy na „Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych,  w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw  oraz portierni  i dyspozytorni, a także punktu socjalnego zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”

ogłoszenie 25 05 2021 – do pobrania

SWZ sprzątanie 25 05 2021 – do pobrania

Załącznik nr 1 – OPZ – do pobrania

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – do pobrania

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie z art. 108 o niepodleganiu wykluczeniu – do pobrania

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie z art. 125 o spełnianiu warunków udziału – do pobrania

Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa – do pobrania

Załącznik nr 6 – zobowiązanie podmiotu trzeciego – do pobrania

Załącznik nr 7 – wykaz usług – do pobrania

Załącznik nr 8 – oświadczenie z art. 125– do pobrania

Załącznik nr 9 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – do pobrania

Załącznik nr 10 – wykaz podwykonawców – do pobrania

Załącznik nr 11- projekt umowy 25 05 2021 – do pobrania

Załącznik nr 12 – wykaz pracowników – do pobrania

odpowiedź na zapytanie 1 02 06 2021 – do pobrania

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16 06 2021 – do pobrania