Print Friendly, PDF & Email

Przetarg sektorowy na „Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych,  w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw  oraz portierni  i dyspozytorni, a także punktu socjalnego zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”

ogłoszenie 25 05 2021 – do pobrania

SWZ sprzątanie 25 05 2021 – do pobrania

Załącznik nr 1 – OPZ – do pobrania

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – do pobrania

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie z art. 108 o niepodleganiu wykluczeniu – do pobrania

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie z art. 125 o spełnianiu warunków udziału – do pobrania

Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa – do pobrania

Załącznik nr 6 – zobowiązanie podmiotu trzeciego – do pobrania

Załącznik nr 7 – wykaz usług – do pobrania

Załącznik nr 8 – oświadczenie z art. 125– do pobrania

Załącznik nr 9 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – do pobrania

Załącznik nr 10 – wykaz podwykonawców – do pobrania

Załącznik nr 11- projekt umowy 25 05 2021 – do pobrania

Załącznik nr 12 – wykaz pracowników – do pobrania

odpowiedź na zapytanie 1 02 06 2021 – do pobrania

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16 06 2021 – do pobrania

 

 

 

 

 

Kontakt

Adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rysia 3 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl strona: https://www.mpk.com.pl

Godziny urzędowania

Biuro: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40 Dyspozytor: całodobowo

Dla pracowników

Telefony

Sekretariat 54 236-42-81, 54 230-93-00 Dyspozytor 54 230-93-13
Rozkład jazdy
Biuletyn Informacji Publicznej
Czytanie linków
Wysoki kontrast
A | A
reset